anh-1

 Báo Đề Đầu – Đuôi Vip Miền Bắc

“Có Theo Mới Biết Độ Chất Lượng Từ Các Chuyên Gia Của Chúng Tôi”
Với thẻ nạp 600.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay Đề đầu – đuôi ăn chắc hôm nay!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )
+ Các bạn sẽ nhận Đầu và Đuôi sau khi nạp đủ tiền
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Nạp Thẻ Nhận Ngay Dàn Đầu Đuôi VIP Hôm Nay!

hotquaA/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01686134738

Thống kê kết quả đề đầu đuôi

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
 HÔM NAY nameicon_57151 nameicon_57151 nameicon_57151 

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

Ăn Chắc 98%
20/07/2018 Đầu 4  Đuôi 9 Win Đầu 4  Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1  Đuôi 7 Win  Đầu 1  Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6  Đuôi 9 Win Đầu 6  Đuôi 9
17/07/2018 Đầu 2  Đuôi 3 Win Đầu 2  Đuôi 3
16/07/2018 Đầu 7  Đuôi 1 Win Đầu 7  Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 4  Đuôi 0 Win Đầu 4  Đuôi 0 
14/07/2018 Đầu 2  Đuôi 3 Win Đầu 2  Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0  Đuôi 1 Win Đầu 0  Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 6  Đuôi 5 Win Đầu 6  Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 5  Đuôi 4 Win Đầu 5  Đuôi 4
10/07/2018 Đầu 5  Đuôi 7 Win Đầu 5  Đuôi 7 
09/07/2018 Đầu 4  Đuôi 5 Win Đầu 4  Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 9  Đuôi 9 Win Đầu 9  Đuôi 9 
07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1  Đuôi 4 Win Đầu 1  Đuôi 4  
 05/07/2018 Đầu 9  Đuôi 5 Win Đầu 9  Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9  Đuôi 5 Win Đầu 9  Đuôi 5 
  03/07/2018 Đầu 3  Đuôi 0 Win Đầu 3  Đuôi 0 
02/07/2018 Đầu 8  Đuôi 7 Win Đầu 8  Đuôi 7   
 01/07/2018 Đầu 1  Đuôi 7 Win Đầu 1  Đuôi 7 
30/06/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2 
29/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
28/06/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Miss
27/06/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
26/06/2018 Đầu 9- Đuôi  2 Win Đầu 9- Đuôi  2
25/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3  
24/06/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 23/06/2018  Đầu 9  Đuôi 6  Win Đầu 9  Đuôi 6
 22/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3  Win Đầu 8- Đuôi 3
 21/06/2018 Đầu 9  Đuôi 7 Win Đầu 9  Đuôi 7 
  20/06/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
19/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
03/06/2018 Đầu 7- Đuôi 4 MISS
02/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 9- Đuôi 5 MISS
30/05/2018 Đầu 2- Đuôi 7 MISS
29/05/2018 Đầu 9- Đuôi 1 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1
29/04/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 5- Đuôi 8 MISS
25/04/2018 Đầu 9- Đuôi 0 Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 3- Đuôi 7 MISS
22/04/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
21/04/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6
19/04/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 4- Đuôi 7 MISS
17/04/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6
07/04/2018 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9
06/04/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8
Hệ thống bảo trì không chốt số
28/03/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8
27/03/2018 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6
26/03/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2
25/03/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đuôi 4
24/03/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4
23/03/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1
21/03/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/03/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6
17/03/2018 Đầu 9- Đuôi 6 Win Đuôi 6
16/03/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4
15/03/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1
14/03/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
13/03/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/03/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3
09/03/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đầu 2
08/03/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9
07/03/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đuôi 3
06/03/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6
05/03/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/03/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
03/03/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8
02/03/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8
01/03/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5
27/02/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 6- Đuôi 1 MISS
25/02/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1
24/02/2018 Đầu 3- Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/02/2018 Đầu 5- Đuôi 8 MISS
22/02/2018 Đầu 6-Đuôi 7 Win Đầu 6
21/02/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Win Đầu 5
20/02/2018 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đuôi 8 
19/02/2018 Đầu 1-Đuôi 8 Win Đuôi 8 
15-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 6-Đuôi 1 Win Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8
12/02/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
10/02/2018 Đầu 8-Đuôi 5 Win Đầu 8
09/02/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/02/2018 Đầu 1-Đuôi 5 Win Đuôi 5
07/02/2018 Đầu 6-Đuôi 5 Win Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
04/02/2018 Đầu 4-Đuôi 6 Win Đầu 4
03/02/2018 Đầu 0-Đuôi 1 Win Đầu 0-Đuôi 1
02/02/2018 Đầu 7-Đuôi 3 Win Đầu 7-Đuôi 3 
 01/02/2018  Đầu 6- Đuôi 5  Miss
31/01/2018 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đuôi 8
30/01/2018 Đầu 3-Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 4-Đuôi 6 Win Đầu 4
28/01/2018 Đầu 5-Đuôi 3 Win Đầu 5
27/01/2018 Đầu 8-Đuôi 9 Win Đầu 8
26/01/2018 Đầu 4-Đuôi 7 Win Đầu 4
25/01/2018 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/01/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Win Đầu 5
23/01/2018 Đầu 1-Đuôi 1 Win Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 0-Đuôi 0 Win Đuôi 0
21/01/2018 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
20/01/2018 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
19/01/2018 Đầu 2-Đuôi 7 Win Đầu 2
18/01/2018 Đầu 1-Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 8-Đuôi 9 Win Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 1-Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/01/2018 Đầu 5-Đuôi 8 Win Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
13/01/2018 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6
12/01/2017 Đầu 7-Đuôi 6 Win Đầu 7
11/01/2018 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4-Đuôi 6 Win Đầu 4
09/01/2018 Đầu 1-Đuôi 2 Win Đuôi 2
08/01/2018 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/01/2018 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
03/01/2018 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 5-Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6-Đuôi 7 Win Đầu 6
31/12/2017 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đuôi 9
30/12/2017 Đầu 8-Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/12/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
28/12/2017 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/12/2017 Đầu 3-Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/12/2017 Đầu 2-Đuôi 4 Win Đuôi 4
25/12/2017 Đầu 6-Đuôi 1 Win Đầu 6
24/12/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8
23/12/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 4-Đuôi 1 Win Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 5-Đuôi 8 Win Đầu 5-Đuôi 8
20/12/2017 Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6
19/12/2017 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/12/2017 Đầu 9-Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đầu 4
16/12/2017 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
15/12/2017 Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6
14/12/2017 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8
13/12/2017 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7
12/12/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
11/12/2017 Đầu 6-Đuôi 7 Win Đầu 6
10/12/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7
09/12/2017 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9
08/12/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
07/12/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5
06/12/2017 Đầu 6-Đuôi 1 Win Đầu 6
05/12/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đuôi 7
04/12/2017 Đầu 9- Đuôi 5 Miss
03/12/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
02/12/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/12/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đuôi 6
30/11/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5
29/11/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7
28/11/2017 Đầu 2- Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/11/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9
25/11/2017 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8
24/11/2017 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
23/11/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
22/11/2017 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
21/11/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5
20/11/2017 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
19/11/2017 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2-Đuôi 2
17/11/2017 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đuôi 8
16/11/2017 Đầu 5-Đuôi 6 Win Đầu 5
15/11/2017 Đầu 9-Đuôi 5 Win Đầu 9
14/11/2017 Đầu 9-Đuôi 1 Win Đầu 9
13/11/2017 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đầu 4
12/11/2017 Đầu 6-Đuôi 1 Win Đầu 6
11/11/2017 Đầu 9-Đuôi 5 Win Đầu 9
10/11/2017 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
09/11/2017 Đầu 5-Đuôi 7 Win Đuôi 7
08/11/2017 Đầu 8-Đuôi 5 Win Đầu 8
07/11/2017 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đuôi 8
06/11/2017 Đầu 6-Đuôi 5 Win Đuôi 5
05/11/2017 Đầu 6-Đuôi 7 Win Đầu 6
04/11/2017 Đầu 8-Đuôi 7 Win Đuôi 7
03/11/2017 Đầu 8-Đuôi 4 Win Đuôi 4
02/11/2017 Đầu 8-Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 7-Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/10/2017 Đầu 4-Đuôi 1 Win Đầu 4
30/10/2017 Đầu 4-Đuôi 7 Win Đuôi 7
29/10/2017 Đầu 7-Đuôi 2 Win Đầu 7
28/10/2017 Đầu 4-Đuôi 4 Win Đuôi 4
27/10/2017 Đầu 2-Đuôi 5 Win Đầu 2
26/10/2017 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
25/10/2017 Đầu 9-Đuôi 2 Win Đuôi 2
24/10/2017 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
23/10/2017 Đầu 9-Đuôi 0 Win Đầu 9
22/10/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5
21/10/2017 Đầu 9-Đuôi 6 Win Đầu 9
20/10/2017 Đầu 7-Đuôi 2 Win Đuôi 2
19/10/2017 Đầu 4-Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/10/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
17/10/2017 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
16/10/2017 Đầu 4-Đuôi 7 Win Đầu 4
15/10/2017 Đầu 8-Đuôi 5 Win Đầu 8-Đuôi 5
14/10/2017 Đầu 7-Đuôi 5 Win Đầu 7
13/10/2017 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đầu 2
12/10/2017 Đầu 3-Đuôi 4 Win Đuôi 4
11/10/2017 Đầu 8-Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/10/2017 Đầu 4-Đuôi 7 Win Đuôi 7
09/10/2017 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
08/10/2017 Đầu 6-Đuôi 1 Win Đuôi 1
07/10/2017 Đầu 2-Đuôi 7 Win Đầu 2
06/10/2017 Đầu 6-Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/10/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đuôi 6
04/10/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
03/10/2017 Đầu 1-Đuôi 8 Win Đuôi 8
02/10/2017 Đầu 6-Đuôi 7 Win Đuôi 7
01/10/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
30/09/2017 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đầu 3
29/09/2017 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6
28/09/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/09/2017 Đầu 5-Đuôi 7 Win Đuôi 7
26/09/2017 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đầu 4
25/09/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/09/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đầu 5
23/09/2017 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7
22/09/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
21/09/2017 Đầu 8- Đuôi 0 Win Đuôi 0
20/09/2017 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3
19/09/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Miss
18/09/2017 Đầu 8-Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/09/2017 Đầu 8-Đuôi 2 Win Đuôi 2
16/09/2017 Đầu 5-Đuôi 6 Win Đầu 8
15/09/2017 Đầu 5-Đuôi 8 Win Đầu 5
14/09/2017 Đầu 4-Đuôi 3 Win Đầu 4
13/09/2017 Đầu 8-Đuôi 0 Win Đuôi 0
12/09/2017 Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9
11/09/2017 Đầu 1-Đuôi 5 Win Đầu 1
10/09/2017 Đầu 9-Đuôi 1 Win Đầu 9
09/09/2017 Đầu 1-Đuôi 9 Win Đầu 1
08/09/2017 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đầu 3
07/09/2017 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6
06/09/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
05/09/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đầu 5-Đuôi 9
04/09/2017 Đầu 5-Đuôi 7 Win Đầu 5-Đuôi 7
03/09/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7 
02/09/2017 Đầu 1-Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/09/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đầu 9 
31/08/2017 Đầu 5-Đuôi 4 Win Đầu 5-Đuôi 4
30/08/2017 Đầu 0-Đuôi 3 Win Đầu 0-Đuôi 3
29/08/2017 Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9-Đuôi 8
28/08/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5-Đuôi 5
27/08/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8-Đuôi 6
26/08/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/08/2017 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đầu 9
 24/08/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đuôi 9
 23/08/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đuôi 8
 22/08/2017 Đầu 4-Đuôi 2 Win Đầu 4 
21/08/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8 
20/08/2017 Đầu 0-Đuôi 0 Win Đầu 0
19/08/2017 Đầu 4-Đuôi 4 Win Đầu 4
18/08/2017 Đầu 9-Đuôi 9  Win Đuôi 9 
17/08/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
16/08/2017 Đầu 5-Đuôi 5  Win Đuôi 5 
 15/08/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3 
 14/08/2017 Đầu 8-Đuôi 5 Win Đuôi 5 
13/08/2017 Đầu 0-Đuôi 0 Win Đầu 0
12/08/2017 Đầu 6-Đuôi 9 Win Đầu 6
11/08/2017 Đầu 1-Đuôi 1 Win Đầu 1
10/08/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5
09/08/2017 Đầu 1-Đuôi 1 Win Đầu 1
 08/08/2017 Đầu 3-Đuôi 4 Win Đầu 3 
07/08/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2
06/08/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 3
 05/08/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đuôi 3 
 04/08/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Win Đầu 0
 03/08/2017 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đuôi 3
02/08/2017 Đầu 8- Đuôi 8   Win Đầu 8
01/08/2017 Đầu 5- Đuôi 5   Win Đuôi 5
31/07/2017 Đầu 7- Đuôi 7  Win Đuôi 7
30/07/2017 Đầu 4- Đuôi 4  Miss
29/07/2017 Đầu 0- Đuôi 2 Miss
 28/07/2017 Đầu 6- Đuôi 9  Win Đuôi 9
27/07/2017 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
26/07/2017 Đầu 0- Đuôi 0 Miss
25/07/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6
 24/07/2017  Đầu 5- Đuôi 5 Miss
23/07/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
22/07/2017 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
21/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 6 Miss
  20/07/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Miss
  19/07/2017 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đầu 3-Đuôi 7
 18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win 66
17/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đuôi 8 
 16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Win Đầu 3
15/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 14/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 4 Miss
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 Đuôi 2 
 11/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
10/07/2017  Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7 
09/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 3 Win 93
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win 86
07/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9
06/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Win 82
05/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
04/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win 48
03/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
02/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
30/06/2017 Đầu 3  Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/06/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
28/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 4  Win 94
27/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 8  Miss
 26/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win 27 
25/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win 96
24/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Miss
23/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 
 22/06/2017  Đầu 1 – Đuôi 4 Miss
21/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
20/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 7 Win 97
19/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 2 Miss
18/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Win 76
17/06/2017  Đầu 4 – Đuôi 4 Win 44
16/06/2017  Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8
15/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win 71
 14/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
13/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 8 Miss
12/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 8  Miss
11/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 1  Win 21
 10/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 8  Miss
09/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đầu 9 
08/06/2017  Đầu 8 – Đuôi 7 Win 87
07/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 6  Miss
 06/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đuôi 9 
05/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 0 Win 20
 04/06/2017  Đầu 8 – Đuôi 5  Win 85
03/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 4 Miss
  02/06/2017  Đầu 3 – Đuôi 6 Win 36
01/06/2017  Đầu 3 – Đuôi 0 Win 30
31/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Miss
 30/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 0 Miss
 29/05/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Miss
28/05/2017  Đầu 6 – Đuôi 7 Win 67
 27/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
 26/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21
25/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win 69
24/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 3 Miss
23/05/2017 Đầu 0 – Đuôi 7 Win 07
22/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 6  Miss
21/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 7 Win 77
20/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
19/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win 80
18/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 6 Win 36 
17/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Miss
16/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 4 Win 94
 15/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 0  Win Đầu 4
14/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đầu 8 
 13/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Miss
12/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đề 92
 11/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
10/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đề 62
 09/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 6  Win Đề 76
08/05/2017  Đầu 7 – Đuôi 8 Miss
07/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đề 39
06/05/2017  Đầu 9 – Đuôi 5  Win Đề 95
 05/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đề 29
04/05/2017 Đầu 2 – Đuôi 4  Win Đuôi 4
 03/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đề 81
02/05/2017 Đầu 4 Đuôi 6  Miss
 01/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đề 65
30/04/2017  Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đề 76
 29/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 28/04/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Miss
 27/04/2017  Đầu 6 – Đuôi 3  Win Đề 63
 26/04/2017  Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đề 71
 25/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đề 49
24/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đề 84
23/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 5  Win Đề 05
22/04/2017  Đầu 7 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
 21/04/2017  Đầu 3 – Đuôi 6 Miss
  20/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 9  Win Đề 29
19/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đề 86
 18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 5  Win Đề 15
 17/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 6  Win Đầu 2
16/04/2017  Đầu 0 – Đuôi 9  Win Đề 09
15/04/2017  Đầu 9 – Đuôi 7 Miss
 14/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
 13/04/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 12/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đề 24
11/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
 10/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đuôi 3
09/04/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đề 16
 08/04/2017  Đầu 4 – Đuôi 6  Win Đề 46
07/04/2017 Đầu 8- Đuôi 5  Win Đầu 8
06/04/2017  Đầu 6 – Đuôi 5 Miss
05/04/2017  Đầu 0 – Đuôi 7  Win Đề 07
04/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1
03/04/2017  Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đề 43
02/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 7  Miss
01/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 5 Win Đề 35
cau