anh-1

 Báo Đề Đầu – Đuôi Vip Miền Bắc

“Có Theo Mới Biết Độ Chất Lượng Từ Các Chuyên Gia Của Chúng Tôi”
Với thẻ nạp 600.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay Đề đầu – đuôi ăn chắc hôm nay!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )
+ Các bạn sẽ nhận Đầu và Đuôi sau khi nạp đủ tiền
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Nạp Thẻ Nhận Ngay Dàn Đầu Đuôi VIP Hôm Nay!

hotquaA/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01686134738

Thống kê kết quả đề đầu đuôi

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
 HÔM NAY nameicon_57151 nameicon_57151 nameicon_57151 

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

Ăn Chắc 98%
17/09/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3  
16/09/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3  
15/09/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
 14/09/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
13/09/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
12/09/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5 
11/09/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 
 10/09/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5  
09/09/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5 Đuôi 3 
 08/09/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5 
07/09/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
06/09/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4 
05/09/2018  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8 
04/09/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8 
03/09/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9 
02/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0 
01/09/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
31/08/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7 
30/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0 
29/08/2018  Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7 
28/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7 
27/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7  
26/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
 25/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
24/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
23/08/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
 22/08/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
21/08/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
20/08/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7 
19/08/2018 Đầu 1  Đuôi 9 Win Đầu 1  Đuôi 9 
18/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7  
17/08/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đuôi 7 
 16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
14/08/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6  
13/08/2018 Đầu 4  Đuôi 9 Win Đầu 4  Đuôi 9 
12/08/2018 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7  
11/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
09/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
08/08/2018 Đầu 2  Đuôi 9 Win Đầu 2  Đuôi 9
 07/08/2018 Đầu 2  Đuôi 3 Win Đầu 2  Đuôi 3  
 06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4 
05/08/2018 Đầu 3  Đuôi 8 Win Đầu 3  Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 2  Đuôi 4 Win Đầu 2  Đuôi 4 
03/08/2018 Đầu 8  Đuôi 6 Win Đầu 8  Đuôi 6
02/08/2018 Đầu 3  Đuôi 8 Win Đầu 3  Đuôi 8 
01/08/2018 Đầu 2  Đuôi 8 Win Đầu 2  Đuôi 8  
31/07/2018 Đầu 3  Đuôi 6 Win Đầu 3  Đuôi 6  
30/07/2018 Đầu 7  Đuôi 2 Win Đầu 7  Đuôi 2 
29/07/2018 Đầu 9  Đuôi 2 Win Đầu 9  Đuôi 2
 28/07/2018 Đầu 3  Đuôi 3 Win Đầu 3  Đuôi 3 
27/07/2018 Đầu 3  Đuôi 1 Win Đầu 3  Đuôi 1
26/07/2018 Đầu 5  Đuôi 6 Win Đầu 5  Đuôi 6 
25/07/2018 Đầu 4  Đuôi 1 Win Đầu 4  Đuôi 1 
24/07/2018 Đầu 7  Đuôi 0 Win Đầu 7  Đuôi 0
23/07/2018 Đầu 8  Đuôi 6 Win Đầu 8  Đuôi 6
22/07/2018 Đầu 9  Đuôi 2 Win Đầu 9  Đuôi 2 
21/07/2018 Đầu 6  Đuôi 8 Win Đầu 6  Đuôi 8 
20/07/2018 Đầu 4  Đuôi 9 Win Đầu 4  Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1  Đuôi 7 Win  Đầu 1  Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6  Đuôi 9 Win Đầu 6  Đuôi 9
17/07/2018 Đầu 2  Đuôi 3 Win Đầu 2  Đuôi 3
16/07/2018 Đầu 7  Đuôi 1 Win Đầu 7  Đuôi 1 
15/07/2018 Đầu 4  Đuôi 0 Win Đầu 4  Đuôi 0 
14/07/2018 Đầu 2  Đuôi 3 Win Đầu 2  Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0  Đuôi 1 Win Đầu 0  Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 6  Đuôi 5 Win Đầu 6  Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 5  Đuôi 4 Win Đầu 5  Đuôi 4
10/07/2018 Đầu 5  Đuôi 7 Win Đầu 5  Đuôi 7 
09/07/2018 Đầu 4  Đuôi 5 Win Đầu 4  Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 9  Đuôi 9 Win Đầu 9  Đuôi 9 
07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1  Đuôi 4 Win Đầu 1  Đuôi 4  
 05/07/2018 Đầu 9  Đuôi 5 Win Đầu 9  Đuôi 5 
04/07/2018 Đầu 9  Đuôi 5 Win Đầu 9  Đuôi 5 
  03/07/2018 Đầu 3  Đuôi 0 Win Đầu 3  Đuôi 0 
02/07/2018 Đầu 8  Đuôi 7 Win Đầu 8  Đuôi 7   
 01/07/2018 Đầu 1  Đuôi 7 Win Đầu 1  Đuôi 7 
30/06/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2 
29/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
28/06/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Miss
27/06/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
26/06/2018 Đầu 9- Đuôi  2 Win Đầu 9- Đuôi  2
25/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3  
24/06/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 23/06/2018  Đầu 9  Đuôi 6  Win Đầu 9  Đuôi 6
 22/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3  Win Đầu 8- Đuôi 3
 21/06/2018 Đầu 9  Đuôi 7 Win Đầu 9  Đuôi 7 
  20/06/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
19/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8
03/06/2018 Đầu 7- Đuôi 4 MISS
02/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 9- Đuôi 5 MISS
30/05/2018 Đầu 2- Đuôi 7 MISS
29/05/2018 Đầu 9- Đuôi 1 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4
22/05/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
cau