anh-1

Bạch Thủ Siêu VIP 1 Con/ 1 Đài Miền Nam

Chỉ Với 500.000 VNĐ 17h Tiền về đầy nhà .
Đã chốt số 3 Đài: Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long.
+ Nạp đủ tiền để nhận ngay Bạch Thủ 3 đài.
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Nạp Thẻ Nhận Ngay Bạch Thủ Vip MN Siêu Chuẩn!

hotquaA/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01686134738

Thống kê kết quả Bạch Thủ Siêu Vip Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
HÔM NAY 

nameicon_57151 nameicon_57151 nameicon_57151 

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

nameicon_57151 nameicon_57151
25/05/2018 VL 50,BD 32,TV 74 Win VL,BD,TV
24/05/2018 TN 54,AG 40,BTH 92 Win TN,AG,BTH
23/05/2018 DN 62,CT 57,STR 30 Win DN,CT,STR
22/05/2018 BTRE 47,VT 05,BL 13 Win BTRE,VT,BL
21/05/2018 TP.HCM 29,DT 52,CM 21 Win TP.HCM,DT,CM
20/05/2018 TG 58, KG 43, DL 79  Win TG , KG , DL
19/05/2018 TP.HCM 83, LA 89, BPH 35, HG 12 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
18/05/2018 VL 67,BD 45,TV 35 Win VL,BD,TV
17/05/2018 TN 48,AG 63,BTH 83 Win TN ,AG ,BTH
16/05/2018 DN 25,CT 38,STR 92 Win DN,CT,STR
15/05/2018 BTRE 42,VT 38,BL 84 MISS
14/05/2018 TP.HCM 37, DT 53, CM 72 MISS
13/05/2018 TG 96, KG 49, DL 81 Win TG , KG , DL
12/05/2018 TP.HCM 70, LA 92, BPH 42, HG 20 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
11/05/2018 VL 28,BD 19,TV 20 Win VL,BD,TV
10/05/2018 TN 93,AG 42,BTH 31 Win TN,BTH
09/05/2018 DN 56,CT 67,STR 38 Win DN ,CT
08/05/2018 BTRE 49,VT 18,BL 45 Win BTRE
07/05/2018 TP.HCM 12, DT 52, CM 25 Win TP.HCM, CM
06/05/2018 TG 05, KG 39, DL 97 Win TG , KG
05/05/2018 TP.HCM 06, LA 17, BPH 16, HG 03 Win TP.HCM, BPH
04/05/2018 VL 42,BD 03,TV 25 Win VL ,BD
03/05/2018 TN 46,AG 73,BTH 71 Win AG ,BTH
02/05/2018 DN 76,CT 34,STR 41 Win DN ,STR
01/05/2018 BTRE 48,VT 24,BL 61 Win BTRE  ,BL
30/04/2018 TP.HCM 70, DT 19, CM 25 Win DT, CM
29/04/2018 TG 28, KG 89, DL 13 Win TG , KG
28/04/2018 TP.HCM 78, LA 60, BPH 52, HG 57 Win TP.HCM, LA
27/04/2018 VL 25,BD 61,TV 12 Win BD ,TV
26/04/2018 TN 47,AG 62,BTH 68 Win AG ,BTH
25/04/2018 DN 86,CT 54,STR 42 Win DN ,CT
24/04/2018 BTRE 64,VT 56,BL 34 Win BTRE ,VT
23/04/2018 TP.HCM 19, DT 93, CM 43 Win DT, CM
22/04/2018 TG 21, KG 14, DL 07 Win KG , DL
21/04/2018 TP.HCM 63, LA 34 , BPH 43, HG 45 Win LA, BPH
20/04/2018 VL 57,BD 06,TV 40 Win BD ,TV
19/04/2018 TN 91,AG 52,BTH 76 Win TN ,AG
18/04/2018 DN 81,CT 60,STR 04 Win CT ,STR
17/04/2018 BTRE 49,VT 03,BL 87 Win BTRE ,VT
16/04/2018 TP.HCM 05, DT 36, CM 66 Win TP.HCM, DT
15/04/2018 TG 35, KG 26, DL 80 Win KG , DL
14/04/2018 TP.HCM 62, LA 24, BPH 57, HG 14 Win TP.HCM, BPH
13/04/2018 VL 56,BD 53,TV 06 Win VL ,TV
12/04/2018 TN 65,AG 15,BTH 45 Win AG ,BTH
11/04/2018 DN 18,CT 30,STR 13 Win DN ,CT
10/04/2018 BTRE 06,VT 18,BL 23 Win BTRE ,VT
09/04/2018 TP.HCM 25, DT 12, CM 32 Win TP.HCM, DT
08/04/2018 TG 78, KG 12, DL 09 Win TG , DL
07/04/2018 TP.HCM 46, LA 67, BPH 45, HG 01 Win LA, BPH
06/04/2018 VL 71,BD 60,TV 65 Win VL ,BD
05/04/2018 TN 62,AG 25,BTH 08 Win TN ,BTH
04/04/2018 DN 07,CT 17,STR 12 Win DN ,CT
Hệ thống bảo trì không chốt số
28/03/2018 DN 27,CT 71,STR 12 Win DN ,CT
27/03/2018 BTRE 57,VT 81,BL 38 Win BTRE ,VT
26/03/2018 TP.HCM 80, DT 35, CM 98 Win TP.HCM, DT
25/03/2018 TG 32, KG 61, DL 19 Win TG , DL
24/03/2018 TP.HCM 20, LA 39, BPH 63, HG 32 Win LA, BPH
23/03/2018 VL 78,BD 29,TV 98 Win VL ,BD
21/03/2018 DN 26,CT 53,STR 45 Win CT ,STR
20/03/2018 BTRE 79,VT 43,BL 82 Win BTRE ,BL
17/03/2018 TP.HCM 17, LA 42, BPH 58, HG 65 Win TP.HCM, LA
16/03/2018 VL 56,BD 14,TV 54 Win VL ,BD
15/03/2018 TN 45,AG 35,BTH 37 Win TN ,AG
14/03/2018 DN 98,CT 02,STR 85 Win DN ,STR
13/03/2018 BTRE 04,VT 23,BL 29 Win VT ,BL
12/03/2018 TP.HCM 08, DT 49, CM 79 Win DT, CM
11/03/2018 TG 60, KG 51, DL 23 Win TG , KG
10/03/2018 TP.HCM 05,LA 28,BPH 03,HG 19 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
09/03/2018 VL 12,BD 08,TV 95 Win BD ,TV
08/03/2018 TN 52,AG 78,BTH 12 Win TN ,AG
07/03/2018 DN 54,CT 51,STR 52 Win DN ,CT
06/03/2018 BTRE 45,VT 03,BL 24 Win VT ,BL
05/03/2018 TP.HCM 51, DT 35, CM 12 Win TP.HCM, CM
04/03/2018 TG 02, KG 30, DL 26 Win KG , DL
03/03/2018 TP.HCM 12, LA 03, BPH 52, HG 06 Win TP.HCM , LA
02/03/2018 VL 08,BD 70,TV 53 Win BD ,TV
01/03/2018 TN 67,AG 40,BTH 03 Win AG ,BTH
28/02/2018 DN 14,CT 63,STR 35 Win DN ,STR
27/02/2018 BTRE 81,VT 06,BL 49 Win BTRE ,BL
26/02/2018 TP.HCM 48, DT 56, CM 35 Win DT, CM
25/02/2018 TG 56, KG 63, DL 74 Win TG , DL
24/02/2018 TP.HCM 31, LA 58, BPH 57, HG 60 Win TP.HCM, LA
23/02/2018 VL 54,BD 80,TV 10 Win BD ,TV
22/02/2018 TN 04,AG 09,BTH 20 Win TN ,BTH
21/02/2018 DN 28,CT 45,STR 80 Win CT ,STR
20/02/2018 BTRE 06,VT 65,BL 37 Win BTRE ,VT
19/02/2018 TP.HCM 30, DT 57, CM 89 Win TP.HCM, DT
18/02/2018 TG 42, KG 40, DL 51 Win TG , KG
17/02/2018 TP.HCM 85, LA 47, BPH 05, HG 43 Win TP.HCM, LA
16/02/2018 VL 47,BD 30,TV 07 Win VL ,BD
15/02/2018 TN 50,AG 86,BTH 06 Win TN ,AG
14/02/2018 DN 35,CT 57,STR 92 Win CT ,STR
13/02/2018 BTRE 81,VT 03,BL 15 Win VT ,BL
12/02/2018 TP.HCM 42, DT 14, CM 45 Win TP.HCM, DT
11/02/2018 TG 86, KG 56, DL 02 Win TG , DL
10/02/2018 TP.HCM 31, LA 71, BPH 15, HG 64 Win TP.HCM, BPH
09/02/2018 VL 55,BD 75,TV 89 Win BD
08/02/2018 TN 31,AG 70,BTH 25 Win TN , BTH
07/02/2018 DN 95,CT 59,STR 42 Win CT ,STR
06/02/2018 BTRE 45,VT 40,BL 39 Win VT ,BL
05/02/2018 TP.HCM 73, DT 48, CM 02 Win TP.HCM, CM
04/02/2018 TG 26, KG 85, DL 68 Win TG , KG
03/02/2018  HCM 19,BP 27,HG 96,LA 78 Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018 BD 76,TV 64,VL 13 Win BD,TV,VL
01/02/2018 TN 79,AG 23,BT 08 Win TN,AG ,BTH
31/01/2018 DN 25,CT 64,STR 72 Win CT ,STR
30/01/2018 BTRE 35,VT 18,BL 02 Win VT ,BL
29/01/2018 TP.HCM 47, DT 30, CM 27 Win TP.HCM
28/01/2018 TG 78, KG 69, DL 73 Win TG
27/01/2018 TP.HCM 18, LA 43, BPH 85, HG 12 Win LA, BPH
26/01/2018 VL 56,BD 90,TV 46 Win BD
25/01/2018 TN 86,AG 75,BTH 78 Win BTH
24/01/2018 DN 37,CT 58,STR 50 Win DN ,CT
23/01/2018 BTRE 45,VT 27,BL 85 Win VT
22/01/2018 TP.HCM 40, DT 04, CM 73 Win TP.HCM, DT
21/01/2018 TG 28, KG 52, DL 06 Win KG , DL
20/01/2018 TP.HCM 73, LA 03, BPH 70, HG 92 Win TP.HCM, BPH
19/01/2018 VL 71,BD 81,TV 25 Win BD
18/01/2018 TN 38,AG 94,BTH 18 Win AG ,BTH
17/01/2018 DN 24,CT 70,STR 97 Win DN ,CT
16/01/2018 BTRE 03,VT 48,BL 41 Win BTRE ,BL
15/01/2018 TP.HCM 18, DT 80, CM 02 Win DT
14/01/2018 TG 22, KG 34, DL 05 Win TG , KG
13/01/2018 TP.HCM 30, LA 31, BPH 94, HG 45 Win LA, BPH
12/01/2017 VL 74,BD 26,TV 42 Win VL,BD,TV
11/01/2018 TN 78,AG 20,BTH 50 Win AG ,BTH
10/01/2018 DN 81,CT 09,STR 75 Win DN
09/01/2018 BTRE 52,VT 57,BL 05 Win BTRE
08/01/2018 TP.HCM 38, DT 76, CM 52 Win TP.HCM
07/01/2018 TG 93, KG 35, DL 80 Win TG , KG
06/01/2018 TP.HCM 50, LA 23, BPH 08, HG 60 Win LA, BPH
05/01/2018 VL 63,BD 52,TV 83 Win BD ,TV
04/01/2018 TN 48,AG 29,BTH 09 Win TN ,AG
03/01/2018 DN 85,CT 78,STR 43 Win CT ,STR
02/01/2018 BTRE 59,VT 09,BL 07 Win BTRE ,VT
01/01/2018 TP.HCM 58, DT 24, CM 48 Win DT, CM
31/12/2017 TG 53, KG 82, DL 74 Win KG , DL
30/12/2017 TP.HCM 54, LA 56, BPH 65, HG 73 Win LA, BPH
29/12/2017 VL 53,BD 39,TV 02 Win BD ,TV
28/12/2017 TN 21,AG 54,BTH 28 Win TN ,BTH
27/12/2017 DN 85,CT 58,STR 47 Win DN ,STR
26/12/2017 BTRE 34,VT 20,BL 08 Win VT ,BL
25/12/2017 TP.HCM 46, DT 54, CM 86 Win TP.HCM, DT
24/12/2017 TG 42, KG 56, DL 53 Win TG , DL
23/12/2017 TP.HCM 89, LA 02, BPH 53, HG 13 Win TP.HCM, HG
22/12/2017 VL 24,BD 65,TV 46 Win BD
21/12/2017 TN 91,AG 92,BTH 97 Win TN,AG,BTH
20/12/2017 DN 42,CT 35,STR 81 Win DN ,STR
19/12/2017 BTRE 31,VT 96,BL 90 Win BTRE ,BL
18/12/2017 TP.HCM 32, DT 92, CM 64 Win CM
17/12/2017 TG 72, KG 37, DL 84 Win TG , DL
16/12/2017 TP.HCM 81, LA 14, BPH 75, HG 16 Win TP.HCM, LA
15/12/2017 VL 42,BD 38,TV 87 Win BD ,TV
14/12/2017 TN 24,AG 16,BTH 71 Win TN ,BTH
13/12/2017 DN 49,CT 71,STR 84 Win DN
12/12/2017 BTRE 53,VT 47,BL 85 Win BTRE
11/12/2017 TP.HCM 05, DT 95, CM 86 Win DT
10/12/2017 TG 48, KG 55, DL 36 Win TG
09/12/2017 TP.HCM 76, LA 42, BPH 77, HG 67 Win TP.HCM,HG
08/12/2017 VL 35,BD 10,TV 36 Win VL ,BD
07/12/2017 TN 56,AG 22,BTH 28 Win TN
06/12/2017 DN 41,CT 26,STR 73 Win DN ,STR
05/12/2017 BTRE 66,VT 35,BL 37 Win VT ,BL
04/12/2017 TP.HCM 90, DT 82, CM 55 Win TP.HCM
03/12/2017 TG 23, KG 34, DL 44 Win TG, KG
02/12/2017 TP.HCM 63, LA 24, BPH 19, HG 75 Win TP.HCM, LA, BPH
01/12/2017 VL 64,BD 46,TV 22 Win VL ,BD
30/11/2017 TN 67,AG 07,BTH 57 Win TN
29/11/2017 DN 09,CT 32,STR 40 Win DN ,CT
28/11/2017 BTRE 89 ,VT 93,BL 99 Win BTRE ,VT
27/11/2017 TP.HCM 67, DT 54, CM 09 Win TP.HCM, DT, CM
26/11/2017 TG 20,KG 32,LD 59 Win TG,KG,LD
25/11/2017 TP.HCM 49, LA 34, BPH 86, HG 1 Win TP.HCM, LA, BP
24/11/2017 VL 18, BD 59, TV 85 Win VL, BD, TV
23/11/2017 TN 56, AG 08, BTH 15 Win TN, AG, BTH
22/11/2017 DN 07, CT 71, STR 38 Win DN, CT, STR
21/11/2017 BTRE 61, VT 23, BL 35 Win BTRE, VT, BL
20/11/2017 TP.HCM 64, DT 79, CM 46 Win TP.HCM, DT, CM
19/11/2017 TG 56, KG 92, LD 87 Win TG, KG, LD
18/11/2017 TP.HCM 93,LA 28,BPH 82,HG 71 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
17/11/2017 VL 90, BD 83, TV 29 Win VL, BD, TV
16/11/2017 TN 71, AG 50, BTH 32 Win TN, AG, BTH
15/11/2017 DN 26, CT 76, STR 07 Win DN, CT, STR
14/11/2017 BTRE 13, VT 59, BL 78 Win BTRE, VT, BL
13/11/2017 TP.HCM 81, DT 34, CM 42 Win TP.HCM, DT, CM
12/11/2017 TG 43, KG 67, LD 91 Win TG, KG, LD
11/11/2017 TP.HCM 61,LA 29,BPH 90,HG 72 Miss
10/11/2017 VL 52, BD 82, TV 40 Win VL, BD, TV
09/11/2017 TN 09, AG 62, BTH 73 Win TN, AG, BTH
08/11/2017 DN 57, CT 36, STR 70 Win DN, CT, STR
07/11/2017 BTRE 95, VT 23, BL 87 Win BTRE, VT, BL
06/11/2017 TP.HCM 40, DT 62, CM 77 Win TP.HCM, DT, CM
05/11/2017 TG 62, KG 66, LD 57 Win TG, KG, LD
04/11/2017 TP.HCM 35, LA 72, BPH 45, HG 85 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
03/11/2017 VL 12, BD 54, TV 64 Win VL, BD, TV
02/11/2017 TN 25, AG 36, BTH 15 Win TN, AG, BTH
01/11/2017 DN 69, CT 05, STR 63 Win DN, CT, STR
31/10/2017 BTRE 38, VT 51, BL 13 Win BTRE, VT, BL
30/10/2017 TP. HCM 74, DT 06, CM 53 Win TP. HCM, DT, CM
29/10/2017 TG 72, KG 55, LD 10 Win TG, KG, LD
28/10/2017 TP.HCM 98,LA 71,BPH 59,HG 12 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
27/10/2017 VL 23, BD 48, TV 39 Win VL, BD, TV
26/10/2017 TN 92, AG 60, BTH 37 Win TN, AG, BTH
25/10/2017 DN 13, CT 63, STR 77 Win DN, CT
24/10/2017 BTRE 13, VT 56, BL 90 Win BTRE, BL
23/10/2017 TP.HCM 65, DT 56, CM 47 Win DT, CM
22/10/2017 TG 62, KG 36, DL 39 Win TG , KG, DL
21/10/2017 TP.HCM 53, LA 26, BPH 07,HG 14 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
20/10/2017 VL 73, BD 74, TV 38 Win VL, BD, TV
19/10/2017 TN 58, AG 27, BTH 28 Win TN, AG, BTH
18/10/2017 DN 02, CT 95, ST 42 Win DN, CT, ST
17/10/2017 BT 48, VT 36, BL 26 Win BT, VT, BL
16/10/2017 TP.HCM 30, DT 26, CM 42 Win TP.HCM, DT , CM
15/10/2017 TG 08,KG 74,LD 15 Win TG,KG,LD
14/10/2017 TP.HCM 14, LA 39, BPH 82, HG 83 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
13/10/2017 VL 28, BD 53, TV 37 Win VL, BD, TV
12/10/2017 TN 37, AG 20, BTH 38 Win TN, AG, BTH
11/10/2017 DN 54,CT 83,STR 16 Win DN,CT,STR
10/10/2017 BTR 73, VT 79, BL 58 Win BTR , VT , BL
09/10/2017 TP.HCM 85, DT 61, CM 97 Win TP.HCM, DT, CM
08/10/2017 TG 56, KG 34, LD 65 Win TG, KG, LD
07/10/2017 TP.HCM 65, LA 43, BPH 87, HG 91 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
06/10/2017 VL 80, BD 94, TV 92 Win VL, BD, TV
05/10/2017 TN 35, AG 40, BTH 47 Win TN, AG, BTH
04/10/2017 DN 17, CT 65, STR 72 Win DN, CT, STR
03/10/2017 BTRE 52, VT 10, BL 41 Win BTRE, VT, BL
02/10/2017 TP.HCM 04, DT 09, CM 65 Win TP.HCM, DT, CM
01/10/2017 TG 12,KG 40,LD 64 Miss
30/09/2017 TP.HCM 82,LA 27,BPH 47,HG 54 Miss
29/09/2017 VL 20, BD 14, TV 23 Win VL, BD, TV
28/09/2017 TN 34, AG 08, BTH 52 Win TN, AG, BTH
27/09/2017 DN 34,CT 04,STR 43 Win DN,CT,STR
26/09/2017 BTRE 64, VT 56, BL 06 Win BTRE, VT, BL
25/09/2017 TP.HCM 35,DT 68,CM 32 Win TP.HCM,DT,CM
24/09/2017 TG 12, KG 04, LD 02 Win TG, KG, LD
23/09/2017 TP.HCM 37,LA 44,BPH 55,HG 09 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
22/09/2017 VL 56,BD 68,TV 13 Win VL ,BD ,TV
21/09/2017 TN 35,AG 52,BTH 10 Win AG
20/09/2017 DN 75,CT 08,STR 67 Win DN,CT,STR
19/09/2017 BTRE 99, VT 21, BL 17  Win BTRE, VT, BL
18/09/2017  TP.HCM 15,DT 99,CM 75 Win TP.HCM, DT, CM
17/09/2017  TG 19,KG 04, LD 09 Win TG, KG, LD
16/09/2017  TP.HCM  37,LA 72,BPH 10,HG 42 Win TP.HCM ,LA ,BPH ,HG
 15/09/2017  VL 17,BD 97,TV 79  Win VL, BD, TV
 14/09/2017 TN 13,AG 53,BTH 60 Win TN  ,AG ,BTH
13/09/2017 DN 21,CT 31,STR 17 Win DN  ,CT ,STR
12/09/2017 BTR 28, VT 35, BL 91 Win BTR  ,VT ,BL
11/09/2017 TP.HCM 47 ,DT 01  ,CM 94  Win TP.HCM  ,DT ,CM
10/09/2017 TG 72 ,KG 74,DL 79 Win TG , KG, DL
  09/09/2017  TP.HCM 71, LA 87, BPH 32 ,HG 23  Win TP.HCM , LA, BPH, HG
 08/09/2017  VL 77, BD 44, TV 39  Win VL, BD, TV
 07/09/2017  TN 55,AG 89,BTH 78  Win TN,AG,BTH
 06/09/2017  DN 81,CT 48,STR 95  Miss
 05/09/2017  BTRE 16,VT 84,BL 90  Win BTRE,VT,BL
 04/09/2017  TP.HCM 40,DT 65,CM 78  Win TP.HCM,DT,CM
 03/09/2017  TG 57,KG 14,LD 70  Win TG,KG,LD
 02/09/2017  TP.HCM 40,LA 61,BPH 68,HG 85  Win TP.HCM,LA,BPH,HG
 01/09/2017  VL 65,BD 07,TV 32  Win VL,BD,TV
31/08/2017  TN 45,AG 93,BTH 02  Ăn TN,AG,BTH
 30/08/2017  DN 39,CT 84,STR 30  Win DN,CT,STR
 29/08/2017  BTRE 18,VT 67,BL 17  Win BTR,VT,BL
 28/08/2017  TP.HCM 37,DT 79,CM 23  Win TP.HCM,DT,CM
 27/08/2017  TG 87,ĐL 46,KG 80    Ăn TG,ĐL,KG  TG
 26/08/2017  TP.HCM 54,LA 60,BPH 72,HG 40  Win TP,LA
 25/08/2017  VL 25,BD 42,TV 71  Win VL,BD,TV
 24/08/2017  TN 85,AG 15,BTH 64  Win TN,AG,BTH
 23/08/2017  DN 12,CT 52,STR 92  Win DN,CT
 22/08/2017  BTRE 56,VT 47,BL 64  Ăn BTRE,BL
 21/08/2017  TP.HCM 06,DT 19,CM 75  Ăn TP 06
 20/08/2017  TG 72,KG 08,LD 48  Ăn TG,KG
 19/08/2017  TP 87,LA 42,BPH 09,HG 53  Ăn TP
 18/08/2017  VL 17,BD 08,TV 93  Ăn VL,BD,TV
 17/08/2017  TN 17,AG 35,BTH 36  Ăn TN,BTH
 16/08/2017  DN 29,CT 62,STR 54   Ăn DN
 15/08/2017  BTRE 39,VT 67,BL 01  Ăn BTRE,VT
 14/08/2017  TP 03,DT 10,CM 42  Ăn TP,DT
 13/08/2017  TG 85,KG 98,LD 66  Ăn TG
 12/08/2017  TP 45,LA 29,HG 48,BPH 39   Ăn TP,HG
 11/08/2017   VL 86,BD 79,TV 75  Ăn VL
 10/08/2017  TN 37,AG 10,BTH 16  Ăn TN 37,AG 10,BTH 16
 09/08/2017  DN 48,CT 94,STR 57  Ăn DN 48
 08/08/2017  BTRE 85,VT 21,BL 92  Ăn BTRE 85
 07/08/2017  TP 69,DT 58,CM 92  Ăn TP 96,DT 58,CM 92
 06/08/2017  TG 64,KG 09,LD 29  Ăn TG 64×2,KG 90,LD 29
 05/08/2017  TP 01,LA 72,BPH 92,HG 75  Ăn TP 01,HG 75
 04/08/2017  VL 92,BD 01,TV 58  Ăn VL 92,BD 01×3
 03/08/2017  TN 71,AG 08,BTH 80   ĂnTN 71
 02/08/2017  DN 51,CT 45,STR 31  Ăn DN 51
 01/08/2017  BTR 40,VT 82,BL 76  Ăn BTR 40,VT 82×2
 31/07/2017  TP 05,DT 07,CM 89   Ăn TP 05×2
 30/07/2017  TG 48,KG 35,LD 03  Ăn TG 48
 29/07/2017 TP 48,LA 67,BPH 21,HG 87 Ăn TP 48
28/07/2017  VL 95, BD 41, TV 61 Ăn VL 95
27/07/2017 TN 83, AG 78, BTH 91 Ăn TN 83
 26/07/2017  DN 13, CTH 07, STR 79  Ăn DN 13
 25/07/2017 BTR 54, VT 07, BL 79 Ăn BTR 54
 24/07/2017  TP 57, DT 65, CM 02  Miss
 23/07/2017  TG 68, KG 36, LD 81  Ăn LD 81
 22/07/2017 TP.HCM 73, L.AN 83, B.Phước 34 Miss
 21/07/2017  VL 94,BD 49,TV 33  Ăn VL 94,BD 49
 20/07/2017  TN 53,AG 35,BTH 37  Ăn TN 53
 19/07/2017  DN 09,CTH 90,BTH 99  Ăn DN 09
 18/07/2017 VT 63,BL 26,BT 16   Ăn VT,BL,BT
 17/07/2017  HCM 47,ĐT 14,CM 35  Ăn HCM,ĐT.CM
 16/07/2017 TG 85,ĐL 79,KG 69   Ăn TG,ĐL,KG
 15/07/2017  HCM 42,BP 18,HG 56,LA 34  Ăn HCM ,BP,HG,LA
 14/07/2017 BD 19, TV 34,VL 43   Ăn BD,TV,VL
 13/07/2017  TN 82,AG 15,BT 09  Ăn BT
 12/07/2017  ĐN 81,CT 10,ST 27   Ăn ĐN,CT,ST
 11/07/2017   VT 11,BL 90,BT 61  Ăn BT
10/07/2017  HCM 88,ĐT 31,CM 30  Ăn HCM 88,ĐT 31,CM 30
09/07/2017  TG 40, ĐL 16, KG 16 Ăn TG 40×2*, KG 16
08/07/2017 HCM 70, BP 45, HG 03, LA 29 Ăn HCM 70, BP 45, HG 03
07/07/2017 BD 23, TV 33, VL 76 Ăn BD 23, TV 33, VL 76
06/07/2017 TN 62, AG 43, BT 48 Ăn TN 62, BT 48×2*
05/07/2017 ĐN 84, CT 37, ST 18 Trượt
04/07/2017 VT 24, BL 50, BT 53 Ăn VT 24×2*, BT 53×2*
03/07/2017 HCM 39, CM 53, ĐT 84 Ăn HCM 39, CM 53, ĐT 84
02/07/2017 TG 27, ĐL 63, KG 35 Ăn TG 27, ĐL 63, KG 35
01/07/2017 HCM 04, BP 49, HG 87, LA 68 Ăn HCM 04, BP 49, HG 87, LA 68
30/06/2017 ĐN 37, CT 70, ST 46 Ăn ĐN 37, CT 70, ST 46
29/06/2017  TN 28, AG 51, BT 79 Ăn TN 28, AG 51, BT 79
28/06/2017  ĐN 48, CT 36, ST 46 Ăn ĐN 48
27/06/2017  VT 58, BL 64, BT 32 Trượt
26/06/2017  HCM 07, CM 49, ĐT 81 Ăn HCM 07, CM 49, ĐT 81
25/06/2017  TG 24, ĐL 65, KG 81  Ăn TG 24, ĐL 65, KG 81 
24/06/2017  HCM 28, BP 32, HG 64, LA 92 Ăn HCM 28, BP 32, HG 64, LA 92
23/06/2017 BD 58, TV 62, VL 34 Trượt
22/06/2017  TN 45, AG 25, BT 91 Ăn TN 45, AG 25, BT 91
 21/06/2017  ĐN 25, CT 69, ST 48 Trượt
 20/06/2017  VT 68, BL 25, BT 79  Ăn VT 68, BL 25, BT 79
 19/06/2017  HCM 68, CM 47, ĐT 29 Ăn ĐT 29
 18/06/2017  TG 18, ĐL 73, KG 86  Ăn TG 18, ĐL 73, KG 86
 17/06/2017  HCM 51, BP 36, HG 68, LA 39 Ăn LA 39
 16/06/2017  BD 48, TV 36, VL 52  Ăn VL 52
 15/06/2017  TN 25, AG 39, BT 75 Ăn TN 25
 14/06/2017  ĐN 52, CT 43, ST 48  Trượt
 13/06/2017 VT 95, BL 63, BT 84   Ăn BL 63 
 12/06/2017  HCM 56, CM 42, ĐT 81  Ăn HCM 56, CM 42
11/06/2017 TG 26, ĐL 54, KG 71 Ăn TG 26, ĐL 54, KG 71
10/06/2017 HCM 18, BP 38, HG 54, LA 34  Ăn HCM 18, BP 38, HG 54, LA 34 
 09/06/2017  BD 41, TV 67, VL 53 Ăn BD 41, TV 67, VL 53
 08/06/2017  TN 43, AG 64, BT 96  Ăn TN 43, AG 64, BT 96
 07/06/2017 ĐN 78, CT 02, ST 13 Ăn ĐN 78, CT 02, ST 13
 06/06/2017  VT 89, BL 15, BT 68  Trượt
  05/06/2017  HCM 36, CM 58, ĐT 69 Ăn CM 58
  04/06/2017  TG 07, ĐL 47, KG 68  Ăn  TG 07, ĐL 47, KG 68
  03/06/2017 HCM 63, BP 41, HG 32, LA 52 Trượt
  02/06/2017  BD 38, TV 59, VL 76  Ăn BD 38, TV 59, VL 76
 01/06/2017  TN 24, AG 83, BT 46 Ăn TN 24, AG 83, BT 46
 31/05/2017  ĐN 27, CT 34, ST 52  Ăn ĐN 27×2*, CT 34, ST 52
 30/05/2017  VT 69, BL 71, BT 39  Ăn VT 69
 29/05/2017  HCM 86, CM 36,ĐT 71  Trượt
 28/05/2017 TG 19, ĐL 30. KG 64 Ăn TG 19, ĐL 30. KG 64
 27/05/2017 HCM 15, BP 46, HG 62, LA 35  Trượt
  26/05/2017  BD 62, TV 76, VL 07  Trượt
 25/05/2017   TN 34, AG 82, BT 41  Ăn TN 34
 24/05/2017 ĐN 31, CT 50, ST 67  Ăn ĐN 31, CT 50, ST 67 
 23/05/2017  VT 38, BL 51, BT 83  Ăn VT 38, BL 51, BT 83
 22/05/2017  HCM 45, CM 82, ĐT 31 Ăn HCM 45
 21/05/2017  TG 28, ĐL 38, KG 54  Ăn TG 28, ĐL 38, KG 54
 20/05/2017 HCM 42, BP 82, HG 39, LA  86  Trượt
 19/05/2017  BD 62, TV 83, VL 92  Trượt
 18/05/2017 TN 65, AG 72, BT 51 Ăn TN 65×2*
 17/05/2017  ĐN 56, CT 18, ST 63  Ăn 63×2*
 16/05/2017   VT 36, BL 47, BT 58 Ăn  BL 47, BT 58
 15/05/2017  HCM 45, CM 36, ĐT 96  Trượt
14/05/2017  TG 64, ĐL 56, KG 98 Ăn  TG 64, ĐL 56
13/05/2017 HCM 28, BP 52, HG 53, LA 16 Ăn BP, HG
12/05/2017 BD 79,TV 85,VL 63 Ăn BD,TV,VL
11/05/2017 TN 05,AG 47,BT 05 Ăn TN,AG,BT
10/05/2017 ĐN 37,CT 63,ST 06 Ăn ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 63,BL 26,BT 12 Ăn VT,BL,BT
08/05/2017 HCM 69,ĐT 88,CM 75 Ăn HCM,ĐT,CM
07/05/2017 TG 36,ĐL 82,KG 54 Ăn TG,ĐL
06/05/2017 HCM 33,BP 15,HG 77,LA 37 Ăn HCM,BP,HG,LA
05/05/2017 BD 45,TV 68,VL 57 Ăn BD,TV,VL
04/05/2017 TN 62,AG 38,BT 35 Ăn TN,AG,BT
03/05/2017 ĐN 79,CT 45,ST 20 Ăn ĐN,CT,ST
02/05/2017  VT 32,BL 11,BT 34 Ăn VT,BL,BT
01/05/2017 HCM 23,ĐT 16,CM 92 Ăn HCM,ĐT
30/04/2017  TG 39,DL 15,KG 93 Ăn TG,DL,KG
29/04/2017 HCM 56,BP 21,HG 78,LA 56 Trươt
28/04/2017  BD 68,TV 29,VL 27 Ăn BD,TV,VL
27/04/2017 TN 11,AG 61,BT 77 Ăn TN,AG,BT
26/04/2017  DN 53,CT 61, ST 24 Ăn DN,CT
25/04/2017 VT 47,BL 27,BT 02 Ăn VT,BT
24/04/2017  HCM 98, DT 78, CM 11 Ăn HCM,CM
23/04/2017 TG 85,DL 76,KG 80 ĂN TG,DL,KG
22/04/2017 HCM 56,BP 21,HG 67,LA 89 Ăn BP,HG
21/04/2017  BD 23,TV 20,VL 31 ĂN BD,TV,VL
20/04/2017 TN 54, AG 95, BT 12 Ăn TN,AG
19/04/2017  DN 08,CT 42,ST 69  Ăn  DN,CT,ST
18/04/2017 VT 38 , BL 42, BT 71  Ăn VT
17/04/2017  CM 78,DT 44,HCM 26  Ăn DT,HCM
16/04/2017  KG 90,DL76,TG 46  Ăn KG,TG
15/04/2017 HCM 66,BP 87,HG 86,LA 82  Ăn HCM,BP,LA
14/04/2017 HCM 54,DT 18,CM 24  Ăn  HCM,CM,DT
13/04/2017  AG 18,BT 86,TN 78  Ăn AG,BT,TN
12/04/2017 CT 19,DN 39,ST 69  Ăn CT,ST
11/04/2017 BL 46,BT 54,VT 68   Ăn BL,BT,VT
10/04/2017 CM 98,DT 89,HCM 93   Ăn CM,HCM
09/04/2017  KG 04,LD 99,TG 47  Ăn KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 12,BP 67,HG 72,LA 86 Ăn HCM,HG,LA
07/04/2017 BD 86,TV 60,VL 56 Ăn TV,VL
06/04/2017 AG 19,BT 96,TN 48 Ăn AG,BT,TN
05/04/2017 CT 48,DN 65,ST 39  Ăn CT,ST
04/04/2017  BL 03,BT 53,VT 64 Ăn BL,BT,VT
03/04/2017 CM 69,DT 53,HCM 84  Ăn CM,HCM
02/04/2017 KG 76,LD 68,TG 63 Ăn KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 09,BP 58,HG 25,LA 79  Ăn HCM,HG,LA
31/03/2017 BD 06,TV 58,VL 26 Ăn BD,VL
30/03/2017 AG 05,BT 97,TN 55 Ăn AG,BT,TN
29/03/2017 CT 76,DN 67,ST 48 Ăn CT,DN
28/03/2017 BL 38,BT 89,VT 95 Ăn BL,BT,VT
27/03/2017  CM 47,DT 06,HCM 47  Ăn HCM
26/03/2017 KG 03,LD 83,TG 65 Ăn KG,LD,TG
25/03/2017 HCM 55,BP 00,HG 61,LA 77 Ăn HCM,BP,LA
24/03/2017 BD 56,TV 06,VL 58 Ăn BD,VL
23/03/2017 AG 46,BT 61,TN 35 Ăn AG,BT,TN
22/03/2017 CT 50,DN 58,ST 76 Ăn CT
21/03/2017 BL 03,BT 80,VT 86 Ăn BL,BT,VT
20/03/2017 CM 46,DT 48,HCM 36 Ăn CM,HCM
19/03/2017 KG 40,LD 38,TG 35 Ăn KG,LD,TG
18/03/2017 HCM 85,BP 93,HG 58,LA 68 Ăn HCM,BP,LA
17/03/2017 BD 28,TV 38,VL 88  Ăn TV,VL
16/03/2017 TN 74,AG 00,BT 54 Trượt
15/03/2017 CT 15,DN 01,ST 95 Ăn ST,CT,DN
14/03/2017 BL 87,BT 79,VT 76  Ăn BL,BT,VT
13/03/2017 CM 47,DT 69,HCM 48 Ăn DT,HCM
12/03/2017 KG 77, LD 63,TG 48 Ăn KG,LD,TG
11/03/2017 HCM 69,BP 59,HG 79,LA 37 Ăn HCM,BP,HG,LA
10/03/2017 BD 19,TV 46,VL 73 Ăn TV,VL
09/03/2017 AG 65,BT 41,TN 21 Ăn AG,BT,TN
08/03/2017 CT 40,DN 73,ST 65 Ăn DN,ST
07/03/2017 BL 51,BT 18,VT 67 Ăn BL,BT,VT
06/03/2017 CM 97,DT 51,HCM 86 Ăn CM,DT,HCM
05/03/2017 KG 28,LD 08,TG 71 Ăn KG,TG
04/03/2017 HCM 64,BP 25,HG 72,LA 36 Ăn HCM,BP,HG,LA
03/03/2017 BD 32,TV 00,VL 88 Ăn BD,VL
02/03/2017 AG 03,BT 83, TN 27 Ăn AG,BT,TN
01/03/2017 CT 01,DN 04,ST 05 Ăn CT,DN,ST
cau