anh-1

CHỐT LÔ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM 

✔ Với thẻ nạp 2.000.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được Chốt Lô Giải 8 Các Đài Miền Nam đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 100k )

✔ (Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày)

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

hotquaA/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01686134738

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT LÔ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM CHUẨN XÁC

Ngày Lô Giải 8 Miền Nam Kết quả
  HÔM NAY

nameicon_57151 nameicon_57151 nameicon_57151 

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

nameicon_57151 nameicon_57151
 20/07/2018  BD 15,TV 96,VL 71 Win BD,TV,VL
 19/07/2018  TN 09,AG 14,BT 16  Win TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 40,CT 73,ST 09   Win ĐN,CT,ST
 17/07/2018  VT 76,BL 45,BT 45  Win VT,BL,BT
 16/07/2018  HCM 79,CM 65,ĐT 09  Win HCM,CM,ĐT
 15/07/2018  TG 55 ĐL 92 KG 38  Win TG,ĐL,KG
 14/07/2018 HCM 39,BP 03,HG 68,LA 57 Win BP, HG, HCM, LA
 13/07/2018 BD 35,TV 92,VL 51  Win BD,TV,VL
 12/07/2018  TN 44,AG 64,BT 41  Win TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 05,CT 68,ST 23  Win ĐN,CT,ST
 10/07/2018  VT 47,BL 25,BT 96  Win VT,BL,BT
 09/07/2018 HCM 78,CM 09,ĐT 88  Win HCM,CM,ĐT
 08/07/2018 TG 63 ĐL 02 KG 86  Win TG,ĐL,KG
  07/07/2018  HCM 47,BP 61,HG 90,LA 73  Win BP, HG, HCM, LA
 06/07/2018  BD 30,TV 94,VL 99  Win BD,TV,VL
 05/07/2018  TN 23,AG 68,BT 28  Win TN,AG,BT
04/07/2018  ĐN 34,CT 83,ST 56 Win ĐN,CT,ST
 03/07/2018  VT 96,BL 32,BT 69  Win VT,BL,B
 02/07/2018  HCM 56,CM 33,ĐT 82 Win HCM,CM,ĐT
  01/07/2018  TG 42 ĐL 37 KG 26 Win TG,ĐL,KG
 30/06/2018  HCM 06 ,BP 65 ,HG 33,LA 80 Win BP, HG, HCM, LA
 29/06/2018   BD 36,TV 35,VL 71 Win BD,TV,VL
 28/06/2018  TN 98,AG 19,BT 68  Win TN,AG,BT
 27/06/2018  ĐN 18,CT 40,ST 43  Win ĐN,CT,ST
 26/06/2018   VT 84,BL 47,BT 26   Win VT,BL,BT
 25/06/2018  HCM 78 ,ĐT 82,CM 33  Win TP.HCM,DT,CM
 24/06/2018  ĐL 96 ,KG 42 ,TG 09  Win TG , KG , DL
 23/06/2018  HCM 55,BP 52,HG 50,LA 61  Win HCM, LA, BP, HG
 22/06/2018 BD 07 ,TV 63 ,VL 76 Win BD,TV,VL
 21/06/2018  TN 21,AG 82 ,BT 09   Win TN,AG,BT
20/06/2018 ĐN 54,CT 70,ST 22 Win ĐN,CT,ST
19/06/2018 BTRE 26,VT 07,BL 26 Win BTRE,VT,BL
18/06/2018 TP.HCM 22,DT 15,CM 83 Win TP.HCM,DT,CM
17/06/2018 TG 45, KG 48, DL 95 Win TG , KG , DL
16/06/2018 TP.HCM 45, LA 95, BPH 11, HG 05 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
15/06/2018 VL 70,BD 13,TV 51 Win VL,BD,TV
14/06/2018 TN 26,AG 06,BTH 17 Win TN,AG,BTH
13/06/2018 DN 14,CT 46,STR 36 Win DN,CT,STR
12/06/2018 BTRE 92,VT 58,BL 44 Win BTRE,VT,BL
11/06/2018 TP.HCM 79, DT 51, CM 06 Win TP.HCM, DT, CM
10/06/2018 TG 64, KG 28, DL 90 Win TG , KG , DL
09/06/2018 TP.HCM 71, LA 69, BPH 06, HG 11 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
08/06/2018 VL 35,BD 76,TV 53 Win VL ,BD ,TV
07/06/2018 TN 56,AG 11,BTH 42 Win TN,AG,BTH
06/06/2018 DN 03,CT 47,STR 83 Win DN,CT,STR
05/06/2018 BTRE 13,VT 44,BL 35 Win BTRE,VT,BL
04/06/2018 TP.HCM 30,DT 17,CM 39 Win TP.HCM,DT,CM
03/06/2018 TG 07, KG 10, DL 64 Win TG , KG , DL
02/06/2018 TP.HCM 71, LA 13, BPH 86, HG 04 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
01/06/2018 VL 78,BD 54,TV 76 Win VL ,BD ,TV
31/05/2018 TN 69,AG 65,BTH 57 Win TN,AG,BTH
30/05/2018 DN 60,CT 75,STR 52 Win DN ,CT ,STR
29/05/2018 BTRE 04,VT 69,BL 48 Win BTRE,VT,BL
28/05/2018 TP.HCM 50,DT 06,CM 79 Win TP.HCM,DT,CM
27/05/2018 TG 53, KG 10, DL 69 Win TG , KG , DL
26/05/2018 TP.HCM 54, LA 55, BPH 20, HG 20 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
25/05/2018 VL 07,BD 01,TV 15 Win VL ,BD ,TV
24/05/2018 TN 60,AG 69,BTH 71 Win TN,AG,BTH
23/05/2018 DN 13,CT 29,STR 95 Win DN,CT,STR
22/05/2018 BTRE 90,VT 44,BL 39 Win BTRE,VT,BL
21/05/2018 TP.HCM 67,DT 04,CM 36 Win TP.HCM,DT,CM
20/05/2018 TG 05, KG 34, DL 72 Win TG , KG , DL
19/05/2018 TP.HCM 17, LA 72, BPH 73, HG 66 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
18/05/2018 VL 36,BD 45,TV 59 Win VL,BD,TV
17/05/2018 TN 88,AG 74,BTH 57 Win TN ,AG ,BTH
16/05/2018 DN 85,CT 40,STR 65 Win DN,CT,STR
15/05/2018 BTRE 19,VT 99,BL 66 Win BTRE ,VT ,BL
14/05/2018 TP.HCM 91, DT 83, CM 50 Win TP.HCM, DT, CM
13/05/2018 TG 19, KG 83, DL 14 Win TG , KG , DL
12/05/2018 TP.HCM 44, LA 80, BPH 70, HG 43 Win TP.HCM, LA, BPH
11/05/2018 VL 85,BD 00,TV 56 Win VL,BD,TV
10/05/2018 TN 64,AG 53,BTH 57 Win TN
09/05/2018 DN 68,CT 46,STR 54 Win STR
08/05/2018 BTRE 04,VT 34,BL 54 Win BTRE
07/05/2018 TP.HCM 63, DT 81, CM 94 Win CM
06/05/2018 TG 35, KG 14, DL 43 Win KG
05/05/2018 TP.HCM 13, LA 06, BPH 65, HG 34 Win TP.HCM, LA
04/05/2018 VL 84,BD 61,TV 37 Win VL
03/05/2018 TN 82,AG 94,BTH 25 Win AG
02/05/2018 DN 70,CT 29,STR 84 Win CT ,STR
01/05/2018 BTRE 15,VT 86,BL 17 Win BTRE ,VT
30/04/2018 TP.HCM 05, DT 70, CM 86 Win TP.HCM, CM
29/04/2018 TG 10, KG 51, DL 85 Win KG , DL
28/04/2018 TP.HCM 47, LA 42, BPH 89, HG 85 Win TP.HCM, BPH
27/04/2018 VL 82,BD 45,TV 27 Win VL ,TV
26/04/2018 TN 46,AG 10,BTH 84 Win TN
25/04/2018 DN 04,CT 46,STR 43 Win DN , STR
24/04/2018 BTRE 09,VT 43,BL 34 Win BTRE
23/04/2018 TP.HCM 70, DT 80, CM 20 Win CM
22/04/2018 TG 45, KG 90, DL 43 Win TG , KG
21/04/2018 TP.HCM 42, LA 31, BPH 23, HG 34 Win TP.HCM, LA
20/04/2018 VL 09,BD 35,TV 43 Win VL
19/04/2018 TN 54,AG 68,BTH 09 Win AG ,BTH
18/04/2018 DN 84,CT 23,STR 22 Win DN ,STR
17/04/2018 BTRE 35,VT 12,BL 32 Win BTRE ,VT
16/04/2018 TP.HCM 33, DT 16, CM 70 Win DT, CM
15/04/2018 TG 96, KG 43, DL 15 Win TG , DL
14/04/2018 TP.HCM 03, LA 62, BPH 01, HG 52
13/04/2018 VL 16,BD 22,TV 26 Win BD ,TV
12/04/2018 TN 38,AG 06,BTH 57 MISS
11/04/2018 DN 18,CT 30,STR 13 Win DN ,CT
10/04/2018 BTRE 69,VT 24,BL 19 Win BTRE , BL
09/04/2018 TP.HCM 35, DT 43, CM 14 Win TP.HCM, CM
08/04/2018 TG 53, KG 10, DL 14 Win TG , DL
07/04/2018 TP.HCM 14, LA 70, BPH 24, HG 52 Win TP.HCM, LA
06/04/2018 VL 45,BD 43,TV 49 Win VL ,TV
05/04/2018 TN 35,AG 92,BTH 01 Win AG ,BTH
04/04/2018 DN 78,CT 96,STR 43 Win DN ,CT
Hệ thống bảo trì không chốt số
28/03/2018 DN 57,CT 37,STR 43 Win DN ,CT
27/03/2018 BTRE 17,VT 43,BL 58 Win BTRE ,BL
26/03/2018 TP.HCM 69, DT 43, CM 29 Win TP.HCM, CM
25/03/2018 TG 13, KG 56, DL 41 Win TG , DL
24/03/2018 TP.HCM 49, LA 60, BPH 70, HG 43 Win TP.HCM, LA
23/03/2018 VL 95,BD 33,TV 81 Win BD ,TV
21/03/2018 DN 48,CT 75,STR 54 Win DN ,STR
20/03/2018 BTRE 40,VT 19,BL 77 Win BTRE ,BL
17/03/2018 TP.HCM 55, LA 01, BPH 25, HG 47 Win TP.HCM, LA
16/03/2018 VL 02,BD 45,TV 58 Win VL ,BD
15/03/2018 TN 94,AG 01,BTH 17 Win TN ,BTH
14/03/2018 DN 06,CT 65,STR 88 Win DN ,STR
13/03/2018 BTRE 34,VT 58,BL 63 Win BTRE ,VT
12/03/2018 TP.HCM 57, DT 78, CM 38 Win TP.HCM, CM
11/03/2018 TG 10, KG 17, DL 52 Win TG , KG
10/03/2018 TP.HCM 05,LA 28,BPH 03,HG 19 Win LA,BPH
09/03/2018 VL 03,BD 52,TV 42 Win VL ,TV
08/03/2018 TN 54,AG 59,BTH 20 Win TN ,AG
07/03/2018 DN 88,CT 85,STR 49 Win DN ,STR
06/03/2018 BTRE 49,VT 93,BL 96 Win BTRE ,BL
05/03/2018 TP.HCM 63, DT 45, CM 54 Win TP.HCM
04/03/2018 TG 89, KG 53, DL 32 Win TG , KG
03/03/2018 TP.HCM 94, LA 35, BPH 15, HG 09 Win TP.HCM , LA
02/03/2018 VL 35,BD 45,TV 15 Win BD ,TV
01/03/2018 TN 24,AG 68,BTH 35 Win AG ,BTH
28/02/2018 DN 59,CT 34,STR 17 Win DN ,STR
27/02/2018 BTRE 00,VT 36,BL 77 Win BTRE
26/02/2018 TP.HCM 50, DT 70, CM 22 Win DT, CM
25/02/2018 TG 45, KG 90, DL 66 Win KG , DL
24/02/2018 TP.HCM 46, LA 28, BPH 92, HG 55 Win TP.HCM, BPH
23/02/2018 VL 22,BD 60,TV 69 Win BD ,TV
22/02/2018 TN 69,AG 63,BTH 53 Win TN ,BTH
21/02/2018 DN 99,CT 02,STR 22 Win DN ,CT
20/02/2018 BTRE 92,VT 58,BL 32 Win BTRE ,VT
19/02/2018 TP.HCM 92, DT 58, CM 78 Win TP.HCM, DT
18/02/2018 TG 58, KG 15, DL 54 Win TG , KG
17/02/2018 TP.HCM 29, LA 65, BPH 46, HG 72 Win TP.HCM, BPH
16/02/2018 VL 07,BD 24,TV 55 Win VL ,TV
15/02/2018 TN 33,AG 57,BTH 12 Win TN ,BTH
14/02/2018 DN 75,CT 73,STR 18 Win DN ,STR
13/02/2018 BTRE 43,VT 56,BL 62 Win BTRE
12/02/2018 TP.HCM 90, DT 72, CM 27 Win TP.HCM
11/02/2018 TG 23, KG 57, DL 43 Win TG
10/02/2018 TP.HCM 44, LA 62, BPH 42, HG 24 Win TP.HCM, LA
09/02/2018 VL 90,BD 78,TV 44 Win VL ,BD
08/02/2018 TN 19,AG 61,BTH 95 Win AG ,BTH
07/02/2018 DN 80,CT 30,STR 60 Win DN ,CT
06/02/2018 BTRE 35,VT 69,BL 37 Win VT ,BL
05/02/2018 TP.HCM 29, DT 82, CM 01 Win TP.HCM, CM
04/02/2018 TG 45, KG 65, DL 54 Win TG
03/02/2018 HCM 64,BP 61,HG 06,LA 81 Win BP, HG, HCM, LA
02/02/2018 BD 76,TV 64,VL 13 Win BD,TV,VL
01/02/2018 TN 94,AG 17,BT 54 Win TN,AG ,BTH
31/01/2018 DN 73,CT 19,STR 42 Win CT
30/01/2018 BTRE 51,VT 40,BL 84 Win BTRE
29/01/2018 TP.HCM 59, DT 08, CM 24 Win TP.HCM
28/01/2018 TG 73, KG 11, DL 94 Win KG
27/01/2018 TP.HCM 23, LA 63, BPH 46, HG 97 Win LA, HG
26/01/2018 VL 54,BD 49,TV 09 Win TV
25/01/2018 TN 56,AG 83,BTH 54 Win AG
24/01/2018 DN 65,CT 56,STR 67 Win STR
23/01/2018 BTRE 88,VT 21,BL 30 Win VT
22/01/2018 TP.HCM 56, DT 54, CM 73 Win TP.HCM
21/01/2018 TG 84, KG 14, DL 45 Win TG
20/01/2018 TP.HCM 58, LA 43, BPH 85, HG 83 Win TP.HCM, BPH
19/01/2018 VL 04,BD 34,TV 60 Win TV
18/01/2018 TN 35,AG 28,BTH 35 Win AG
17/01/2018 DN 80,CT 63,STR 65 Win DN
16/01/2018 BTRE 40,VT 46 ,BL 83 Win BTRE
15/01/2018 TP.HCM 25, DT 41, CM 94 Win CM
14/01/2018 TG 32, KG 52, DL 75 Win DL
13/01/2018 TP.HCM 47, LA 25, BPH 96, HG 65 Win TP.HCM, BPH
12/01/2017 VL 74,BD 26,TV 42 Win VL,TV
11/01/2018 TN 32,AG 56,BTH 65 Win TN
10/01/2018 DN 79,CT 53,STR 17 Win DN
09/01/2018 BTRE 06,VT 72,BL 24 Win BTRE
08/01/2018 TP.HCM 30, DT 70, CM 50 Win TP.HCM, CM
07/01/2018 TG 31, KG 45, DL 18 Win TG , DL
06/01/2018 TP.HCM 52, LA 46, BPH 05, HG 68 Win TP.HCM, BPH
05/01/2018 VL 17,BD 62,TV 54 Win VL ,TV
04/01/2018 TN 50,AG 62,BTH 23 Win TN ,BTH
03/01/2018 DN 71,CT 83,STR 63 Win DN ,CT
02/01/2018 BTRE 40,VT 52,BL 01 BTRE 40,VT 52,BL 01
01/01/2018 TP.HCM 81, DT 58, CM 65 Win TP.HCM, DT
31/12/2017 TG 43, KG 65, DL 07 Win TG , DL
30/12/2017 TP.HCM 54, LA 56, BPH 65, HG 73 Win LA, BPH
29/12/2017 VL 36,BD 99,TV 52 Win VL ,BD
28/12/2017 TN 79,AG 92,BTH 45 Win TN ,AG
27/12/2017 DN 64,CT 24,STR 58 Win DN ,CT
26/12/2017 BTRE 09,VT 49,BL 57 Win BTRE ,VT
25/12/2017 TP.HCM 22, DT 54, CM 42 Win TP.HCM, DT
24/12/2017 TG 56, KG 25, DL 85 Win TG , KG
23/12/2017 TP.HCM 94, LA 76, BPH 63, HG 41 Win TP.HCM, LA
22/12/2017 VL 69,BD 06,TV 70 Win VL ,BD
21/12/2017 TN 91,AG 92,BTH 97 Win TN
20/12/2017 DN 32,CT 90,STR 25 Win CT
19/12/2017 BTRE 45,VT 34,BL 27 Win VT ,BL
18/12/2017 TP.HCM 88, DT 38, CM 26 Win TP.HCM, CM
17/12/2017 TG 32, KG 14, DL 29 Win DL
16/12/2017 TP.HCM 63, LA 56, BPH 32, HG 13 Win LA
15/12/2017 VL 32,BD 87,TV 01 Win TV
14/12/2017 TN 32,AG 31,BTH 84 Win AG ,BTH
13/12/2017 DN 70,CT 66,STR 15 Win DN
12/12/2017 BTRE 57,VT 40,BL 20 Win BTRE ,VT
11/12/2017 TP.HCM 03, DT 07, CM 55 Win TP.HCM, DT
10/12/2017 TG 55, KG 08, DL 69 Win KG , DL
09/12/2017 TP.HCM 55, LA 73, BPH 93, HG 57 Win TP.HCM, BPH, HG
08/12/2017 VL 09,BD 13,TV 40 Win TV
07/12/2017 TN 56,AG 44,BTH 03 Win BTH
06/12/2017 DN 61,CT 78,STR 97 Win DN ,STR
05/12/2017 BTRE 65,VT 55,BL 84 Win BL
04/12/2017 TP.HCM 53, DT 81, CM 47 Win DT, CM
03/12/2017 TG 36, KG 58, DL 76 Win DL
02/12/2017 TP.HCM 48, LA 20, BPH 22, HG 34 Win TP.HCM, LA
01/12/2017 VL 73,BD 48,TV 88 Win VL ,BD
30/11/2017 TN 68,AG 88,BTH 65 Win TN ,BTH
29/11/2017  DN 14,CT 12,STR 47 Win DN ,STR
28/11/2017 BTRE 02,VT 64,BL 02 Win VT ,BL
27/11/2017 TP.HCM 18, DT 22, CM 12 Win TP.HCM
26/11/2017 TG 20,KG 32,LD 59 Win KG,LD
25/11/2017 TP.HCM 11, LA 50, BPH 19, HG 66 Win LA, BPH, HG
24/11/2017  VL 29, BD 18, TV 54 Win VL, BD, TV
23/11/2017 TN 83, AG 95, BTH 42 Win TN, AG, BTH
22/11/2017 DN 07, CT 71, STR 38 Win DN, CT, STR
21/11/2017 BTRE 63, VT 20, BL 78 Win BTRE, VT, BL
20/11/2017  TP.HCM 93, DT 76, CM 47 Win TP.HCM, DT, CM
19/11/2017 TG 20, KG 08, LD 24 Win TG, KG, LD
18/11/2017 TP.HCM 93,LA 28,BPH 82,HG 71 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
17/11/2017 VL 02, BD 21, TV 72 Win VL, BD, TV
16/11/2017 TN 48, AG 92, BTH 89 Win TN, AG, BTH
15/11/2017 DN 74, CT 49, STR 64 Win DN, CT, STR
14/11/2017 BTRE 85, VT 37, BL 68 Win BTRE, VT, BL
13/11/2017 TP.HCM 05, DT 66, CM 56 Win TP.HCM, DT, CM
12/11/2017 TG 43, KG 67, LD 91 Win TG, KG, LD
11/11/2017 TP.HCM 23, LA 58, BPH 01,HG 70 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
10/11/2017 VL 33, BD 60, TV 73 Win VL, BD, TV
09/11/2017 TN 66, AG 76, BTH 53 Win TN, AG, BTH
08/11/2017 DN 85, CT 10, STR 06 Win DN, CT, STR
07/11/2017 BTRE 39, VT 37, BL 14 Win BTRE, VT, BL
06/11/2017 TP.HCM 40, DT 80, CM 77 Win TP.HCM, DT, CM
05/11/2017 TG 54, KG 92, LD 09 Win TG, KG, LD
04/11/2017 TP.HCM 33, LA 92, BPH 70, HG 86 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
03/11/2017 VL 64, BD 83, TV 56 Win VL, BD, TV
02/11/2017 TN 38, AG 78, BTH 59 Win TN, AG, BTH
01/11/2017 DN 30, CT 44, STR 63 Win DN, CT, STR
31/10/2017 BTRE 85, VT 19, BL 66 Win BTRE, VT, BL
30/10/2017 TP. HCM 21, DT 48, CM 97 Win TP. HCM, DT, CM
29/10/2017 TG 07, KG 97, LD 93 Win TG, KG, LD
28/10/2017 TP.HCM 98,LA 71,BPH 59,HG 12 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
27/10/2017 VL 93, BD 50, TV 73 Win VL, BD, TV
26/10/2017 TN 06, AG 14, BTH 37 Win TN, AG, BTH
25/10/2017 DN 88, CT 49, STR 87 Win CT, STR
24/10/2017 BTRE 66, VT 23, BL 84 Win VT, BL
23/10/2017 TP.HCM 13, DT 55, CM 88 Win TP.HCM, CM
22/10/2017 TG 76, KG 09, DL 47 Win TG , KG, DL
21/10/2017 TP.HCM 17, LA 16, BPH 93,HG 30 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
20/10/2017 VL 55, BD 61, TV 08 Win VL, BD, TV
19/10/2017 TN 48, AG 72, BTH 58 Win TN, AG, BTH
18/10/2017 DN 04, CT 09, ST 13 Win DN, CT, ST
17/10/2017 BT 65, VT 38, BL 83 Win BT, VT, BL
16/10/2017 TP.HCM 97, DT 96, CM 36 Win TP.HCM, DT , CM
15/10/2017 TG 08,KG 74,LD 15 Win TG,KG,LD
14/10/2017 TP.HCM 20, LA 77, BPH 49, HG 17 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
13/10/2017 VL 65, BD 66, TV 60 Win VL, BD, TV
12/10/2017 TN 37, AG 65, BTH 12 Win TN, AG, BTH
11/10/2017 DN 61, CT 85, ST 16 Win DN , CT , ST
10/10/2017 BTR 06, VT 23, BL 01 Win BTR , VT , BL
09/10/2017 TP.HCM 11, DT 96, CM 96 Win TP.HCM, DT, CM
08/10/2017 TG 38, KG 25, LD 63 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
07/10/2017 TP.HCM 15, LA 07, BPH 86, HG 04 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
06/10/2017 VL 29, BD 04, TV 36 Win VL, BD, TV
05/10/2017 TN 02, AG 07, BTH 49 Win TN, AG, BTH
04/10/2017 DN 88, CT 18, STR 27 Win DN, CT, STR
03/10/2017 BTRE 38, VT 10, BL 81 Win BTRE, VT, BL
02/10/2017 TP.HCM 56, DT 51 CM 13 Win TP.HCM, DT, CM
01/10/2017 TG 87, KG 29, LD 70 Win TG, KG, LD
30/09/2017 TP.HCM 20, LA 48 ,BPH 96, HG 02 Win TP.HCM, LA, BPH , HG
29/09/2017 VL 77, BD 78, TV 28 Win VL, BD, TV
28/09/2017 Win TN, AG, BTH TN 32, AG 12, BTH 10
27/09/2017 DN 88, CT 50, STR 02 Win DN, CT, STR
26/09/2017 BTRE 50, VT 83, BL 40 Win BTRE, VT, BL
25/09/2017 TP.HCM 64, DT 98, CM 55 Win TP.HCM, DT, CM
24/09/2017 TG 74, KG 07, LD 16 Win TG, KG, LD
23/09/2017 TP.HCM 80,LA 34,BPH 98,HG 06 Win TP.HCM ,LA ,BPH ,HG
22/09/2017 VL 48 ,BD 24 ,TV 01 Win VL ,BD ,TV
21/09/2017 TN 38,AG 73,BTH 65 Win TN, AG, BTH
20/09/2017 DN 09,CT 08,STR 67 Win DN
19/09/2017 BTRE 32, VT 14, BL 05 Win BTRE, VT, BL
18/09/2017 TP.HCM 70,DT 02-20,CM 23-32 Win TP.HCM, DT, CM
17/09/2017 TG 81,KG 42, LD 02 Win TG, KG, LD
16/09/2017 TP.HCM 30 ,LA 66,BPH 09 ,HG 82 Win TP.HCM ,LA ,BPH ,HG
15/09/2017 VL 92,BD 49,TV 99 Win VL, BD, TV
14/09/2017 TN 07,AG 70,BTH 84 Win TN ,AG ,BTH
13/09/2017 DN 60,CT 31,STR 36 Win DN  ,CT ,STR
12/09/2017 BTR 12, VT 26, BL 33 Win BTR  ,VT ,BL
11/09/2017 TP.HCM 43-34 ,DT 88-44 ,CM 49-94 Win TP.HCM ,DT ,CM
10/09/2017 TG 23 ,KG 85,DL 43 Win TG , KG, DL
09/09/2017 TP.HCM 37-23,LA 78-75,BPH 20-02,HG 27-24 Miss
08/09/2017 VL 41-14,BD 69-96,TV 71-17 Win VL, BD
07/09/2017 TN 28-82,AG 89-98,BTH 19-91 WinTN,BTH
06/09/2017 DN 81,CT 48,STR 95 Miss
05/09/2017 BTRE 16,VT 84,BL 90 Win BTR,BL
04/09/2017 TP.HCM 40,DT 65,CM 78 Win TP.HCM,DT,CM
03/09/2017 TG 57,KG 14,LD 70 Win TG,LD
02/09/2017 TP.HCM 40,LA 61,BPH 68,HG 85 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
01/09/2017 VL 65,BD 07,TV 32 Win VL,TV
31/08/2017 TN 89,AG 88,BT 90 Win TN,AG,BT
30/08/2017 DN 39,CT 84,STR 30 Win DN,CT,STR
29/08/2017 BTRE 18,VT 67,BL 17 Win BTRE,BL
28/08/2017 TP.HCM 02,DT 79,CM 23 Win TP.HCM,CM 23
27/08/2017 TG 89,ĐL 84,KG 98 Win TG,ĐL, KG
26/08/2017 TP.HCM 54,LA 60,BPH 72,HG 40 Ăn TP.HCM,LA
25/08/2017 VL 25,BD 21,TV 71 Ăn BD
24/08/2017 TN 85,AG 15,BTH 64 Ăn AG 15
23/08/2017 DN 12,CT 52,STR 92 Ăn DN,CT
22/08/2017 BTRE 56,VT 47,BL 64 Ăn BTRE,BL
21/08/2017 TP.HCM 06,DT 91,CM 75 Ăn DT
20/08/2017 TG 72,KG 08,LD 48 Ăn KG
19/08/2017 TP 87,LA 42,BPH 09,HG 53 Ăn TP
18/08/2017 VL 17,BD 08,TV 93 Ăn BD,TV
17/08/2017 TN 17,AG 35,BTH 36 Ăn BTH
16/08/2017 DN 29,CT 62,STR 54 Ăn DN
15/08/2017 BTRE 39,VT 67,BL 01 Ăn BTRE, VT
14/08/2017 TP 03,DT 10,CM 24 Ăn CM
13/08/2017 TG 85,KG 98,LD 66 Ăn TG
12/08/2017 TP 154-145,LA 951-519,HG 657-980,BPH 708-807 Ăn TP
11/08/2017 VL 86,BD 79,TV 75 Ăn VL 86
10/08/2017 TN 37,AG 10,BTH 16 TN 37,AG 10
09/08/2017 DN 78,CTH 49,STR 57 Ăn CTH 49
08/08/2017 BTRE 85,VT 21,BL 92 Ăn BTR 85
07/08/2017 TP 69,DT 58,CM 92 Ăn CM 92
06/08/2017 TG 64,KG 09,LD 29 Ăn KG 09
05/08/2017 TP 49,LA 35,BPH 92,HG 75 Ăn TP 49
04/08/2017 VL 92,BD 01,TV 58 Ăn VL 92,BD 01
03/08/2017 TN 38,AG 93,BTH 73  Ăn TN 38
02/08/2017 DN 42,CT 74,STR 72 Ăn DN 42
01/08/2017 BTR 40,VT 82,BL 76 Ăn BTR 40
31/07/2017  TP 61,DT 32,CM 89 Ăn TP 61
30/07/2017 TG 48,KG 35,LD 03 Ăn TG 48
29/07/2017 TP 48, LA 83, BPH 05,HG 56 Ăn TP 48
28/07/2017  VL 95, BD 41, TV 61 Ăn VL 95
27/07/2017 TN 83, AG 78, BTH 91 Ăn TN 83
 26/07/2017  DN 47, CTH 07, STR 23  Ăn DN 47
 25/07/2017 BTR 54, VT 01, BL 79  Ăn BTR 54
 24/07/2017  TP 54, DT 01, CM 79  Ăn TP 54
  23/07/2017  TG 04,KG 59,LD 18  Ăn TG 04
 22/07/2017 TP 63,LA 68,BPH 34,HG 73 Win TP 63
 21/07/2017  VL 94,AG 49,TV 37  Win TN 94
 20/07/2017  TN 86,AG 68,BTH 73  Win TN 86
  19/07/2017  DN 09,CT 90,STR 89  Win DN 09
 18/07/2017 VT 27,BL 65,BT 60 Win VT,BL,BT
 17/07/2017  HCM 31,ĐT 53,CM 35  Win HCM.ĐT.CM
 16/07/2017 TG 92,ĐL 97,KG 02 Win TG,ĐL,KG
 15/07/2017  HCM 23,BP 67,HG 96,LA 90  Win HCM ,BP,HG,LA
 14/07/2017 BD 90, TV 16,VL 30  Win BD, TV,VL
13/07/2017  TN 94,AG 65,BT 43  Win TN 94,AG 65,BT 43
 12/07/2017  ĐN 48,CT 17,ST 44  Win ĐN 48,CT 17,ST 44
 11/07/2017  VT 26,BL 50,BT 61 Win VT 26,BL 50,BT 61
10/07/2017  HCM 17,ĐT 64,CM 55 Win HCM 17,ĐT 64,CM 55
09/07/2017  TG 71, ĐL 46, KG 87 Win TG 71, KG 87
08/07/2017 HCM 41, BP 26, HG 63, LA 84 Win HCM 41, HG 63
07/07/2017 BD 27, TV 43, VL 91 Win BD 27,  VL 91
06/07/2017 TN 79, AG 88, BT 53 Win TN 79, BT 53
05/07/2017 ĐN 12, CT 67, ST 08 Win ĐN 12, CT 67
04/07/2017 VT 74, BL 20, BT 53 Win BL 20, BT 53
03/07/2017 HCM 05, CM 56, ĐT 61 Win HCM 05, CM 56, ĐT 61
02/07/2017 TG 69, ĐL 20, KG 15  Win TG 69, ĐL 20, KG 15
01/07/2017 HCM 02, BP 46, HG 42, LA 34 Win HCM 02, HG 42, LA 34
30/06/2017 BD 80, TV 71, VL 78  Win BD 80, TV 71, VL 78
29/06/2017 TN 28, AG 64, BT 05 Win TN 28, AG 64, BT 05
28/06/2017 ĐN 28, CT 40, ST 14  Win ĐN 28, CT 40, ST 14
27/06/2017 VT 13, BL 40, BT 60 Win VT 13, BL 40, BT 60
 26/06/2017 HCM 33, CM 41, ĐT 80  Win HCM 33,ĐT 80
 25/06/2017  TG 83, ĐL 58, KG 74 Win TG 83
 24/06/2017  HCN 18, BP 69, HG 41, LA 21  Win HCN 18, BP 69, HG 41, LA 21
 23/06/2017  BD 56, TV 17, VL 93 Win BD 56, TV 17, VL 93
 22/06/2017  TN 25, AG 75, BT 46  Win AG 75, BT 46
 21/06/2017  ĐN 67, CT 83, ST 90 Win ĐN 67, CT 83, ST 90
 20/06/2017  VT 96, BL 46, BT 37  Miss
 19/06/2017  HCM 87, CM 20, ĐT 86  Win HCM 87, CM 20
 18/06/2017  TG 47, ĐL 95, KG 57  Win TG 47, ĐL 95, KG 57
 17/06/2017  HCM 42, BP 84, HG 85, LA 50  Win HCM 42, LA 50
 16/06/2017  BD 58, TV 36, VL 72  Miss
 15/06/2017  TN 26, AG 98, BT 05 Win TN 26, AG 98, BT 05
 14/06/2017  ĐN 12, CT 07, ST 41  Win CT 07, ST 41
 13/06/2017  VT 59, BL 36, BT 48 Miss
 12/06/2017  HCM 19, CM 42, ĐT 35  Win HCM 19
 11/06/2017 TG 75, ĐL 65, KG 52 Win TG 75, ĐL 65, KG 52
 10/06/2017  HCM 19, BP 38, HG 61, LA 85  Win  HCM 19, BP 38, HG 61
 09/06/2017  BD 46, TV 38, VL 40  Miss
 08/06/2017  TN 62, AG 48, BT 69  Win  TN 62
 07/06/2017  ĐN 08, CT 82, ST 72 Win ĐN 08, CT 82, ST 72
 06/06/2017  VT 26, BL 79, BT 32  Miss
  05/06/2017  HCM 76, CM 48, ĐT 29 Miss
  04/06/2017   TG 07, ĐL 71, KG 67  Win TG 07, ĐL 71, KG 67
  03/06/2017 HCM 05, BP 62, HG 46, LA 80  Win LA 80
  02/06/2017  BD 05, TV 56, VL 23  Win BD 05,VL 23
 01/06/2017  TN 87, AG 28, BT 59 Win TN 87, AG 28, BT 59
  31/05/2017  ĐN 28, CT 65, ST 14  Win ĐN 28, ST 14
 30/05/2017  VT 69, BL 05, BT 30  Win VT 69, BL 05, BT 30
 29/05/2017  HCM 86, CM 36, ĐT 71  Miss
 28/05/2017  TG 07, ĐL 93, KG 97  Win  TG 07, ĐL 93, KG 97
 27/05/2017  HCM 95, BP 46, HG 54, LA 35  Win  HCM 95, HG 54
 26/05/2017  BD 62, TV 85, VL 96  Miss
 25/05/2017  TN 34, AG 03, BT 61  Win TN 34, AG 03
 24/05/2017  ĐN 68, CT 25, ST 48 Miss
 23/05/2017  VT 45, BL 32, BT 84  Miss
22/05/2017  HCM 48, CM 69, ĐT 41  Win HCM 48, CM 69, ĐT 41
 21/05/2017  TG 93, ĐL 54, KG 69  Win TG 93, ĐL 54, KG 69
 20/05/2017  HCM 56, BP 49, HG 42, LA 57  Win HCM 56, BP 49, HG 42, LA 57
 19/05/2017  BD 62, TV 83, VL 92  Miss
 18/05/2017  TN 97, AG 39, BT 85 Win TN 97, AG 39, BT 85
 17/05/2017  ĐN 22, CT 34, ST 61  Win ĐN 22, ST 61
 16/05/2017  VT 63, BL 07, BT 22  Win VT 63, BL 07, BT 22
 15/05/2017  HCM 59, CM 16, ĐT 45  Win HCM , CM
14/05/2017 TG 25, ĐL 97, KG 42 Miss
13/05/2017 HCM 13, BP 43, HG 53, LA 63 Win HCM ,HG, LA
12/05/2017 BD 30,TV 42,VL 27 Win BD,TV,VL
11/05/2017 TN 32,AG 70,BT 32 WinTN,AG,BT
10/05/2017 ĐN 03,CT 77,ST 95 Win ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 08,BL 24,BT 12 Win VT,BT
08/05/2017 HCM 19,ĐT 51,CM 01 Win HCM,ĐT,CM
07/05/2017 TG 30,ĐL 82,KG 62 Win TG,ĐL,KG
06/05/2017 HCM 20,BP 13,HG 82,LA 08 Win HCM,HG,BP,LA
05/05/2017 BD 03,TV 45,VL 57 Win BD,TV,VL
04/05/2017 TN 85,AG 77,BT 09 Win TN,AG
03/05/2017 ĐN 56,CT 57,ST 13 Win ĐN,CT,ST
02/05/2017 VT 15,BL  05,BT 63 Win VT,BL,BT
01/05/2017 HCM 81,ĐT 47,CM 82 Win HCM,ĐT
30/04/2017 TG 95.DL 90.KG 49 Win TG,KG
29/04/2017 HCM 32,BP 24,HG 70,LA 39 Win HCM,HG,LA
28/04/2017 BD 25,TV 78,VL 66 Win BD,VL
27/04/2017 TN 48,AG 59,BT 32 Win TN,AG,BT
26/04/2017 DN 45, CT 62,ST 87 Win DN,CT
25/04/2017 VT 03,BL 94,BT 14 Win VT,BL,BT
24/04/2017  HCM 98,DT 35,CM 91  Win HCM,DT,CM
23/04/2017 TG 27,DL 58,KG 90 Win TG,DL,KG
22/04/2017 HCM 00,BP 57,HG 74,LA 50  Win HCM,BP,LA
21/04/2017 BD 96,TV 32,VL 84  Win BD,TV,VL
20/04/2017 TN 88, AG 92, BT 90  Win TN,AG
19/04/2017 DN 96,CT 60,ST 24  Win DN, CT
18/04/2017 VT 31, BL 47, BT 77  Win VT
 17/04/2017 CM 25,DT 67,HCM 37  Win CM,DT,HCM
16/04/2017 KG 24,DL 09,TG 45  Win ,LD ,TG
15/04/2017 HCM 12,BP 05,HG 70,LA 96 Win BP,HG,LA
14/04/2017 HCM 45,DT 48,CM 25 Win HCM,DT,CM
13/04/2017 AG 36,BT 20,TN 37 Win AG,BT,TN
12/04/2017 CT 64,DN 47,ST 24 Win CT,ST
11/04/2017 BL 00,BT 94,VT 61 Win BL,BT,VT
10/04/2017 CM 60,DT 74,HCM 47 Win CM,HCM
09/04/2017 KG 80,LD 05,TG 88 Win KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 89,BP 17,HG 72,LA 39 Win HCM,HG,LA
07/04/2017 BD 65,TV 53,VL 18 Win TV,VL
06/04/2017 AG 44,BT 53,TN 63 Miss
05/04/2017 CT 78,DN 79,ST 86 Win CT,ST
04/04/2017 BL 50,BT 20,VT 44 Win BL,BT,VT
03/04/2017 CM 60,DT 45,HCM 16 Win CM,HCM
02/04/2017 KG 18,LD 37,TG 63 Win KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 84,BP 74,HG 04,LA 08 Win HCM,HG,LA
31/03/2017 BD 71,TV 75,VL 42 Win VL
30/03/2017 AG 85,BT 99,TN 11 Win AG,BT,TN
29/03/2017 CT 62,DN 09,ST 42 Win CT,DN
28/03/2017 BL 61,BT 67,VT 10 Win BL,BT,VT
27/03/2017 CM 20,DT 52,HCM 63 Miss
26/03/2017 KG 79,LD 86,TG 26 Win KG,TG
25/03/2017 HCM 42,BP 05,HG 71,LA 61 Win HCM,BP,LA
24/03/2017 BD 65,TV 66,VL 03 Win TV,VL
23/03/2017 AG 60,BT 78,TN 44 Win AG,BT,TN
22/03/2017 CT 09,DN 26,ST 68 Win DN,ST
21/03/2017 BL 03,BT 71,VT 17 Win BL,BT,VT
20/03/2017 CM 95,DT 05,HCM 65 Win CM,DT
19/03/2017 KG 83,LD 65,TG 27 Win KG,LD,TG
18/03/2017 HCM 73,BP 74,HG 25,LA 36 Win HCM,HG,LA
17/03/2017 BD 90,TV 87,VL 79 Win BD,TV,VL
16/03/2017 TN 42,AG 74,BT 54 Miss
15/03/2017 CT 39,DN 35,ST 16 Win CT,DN,ST
14/03/2017 BL 68,BT 38,VT 48 Win BL,VT
13/03/2017 CM 17,DT 18,HCM 88 Win CM,DT,HCM
12/03/2017 KG 65,LD 43,TG 75 Miss
11/03/2017 HCM 35,BP 45,HG 49,LA 89 Win HCM,HG,LA
10/03/2017 BD 88,TV 74,VL 73 Win BD,TV,VL
09/03/2017 AG 03,BT 54,TN 64 Win AG,TN
08/03/2017 CT 88,DN 43,ST 56 Win CT,DN
07/03/2017 BL 75,BT 85,VT 31 Win BL,BT,VT
06/03/2017 CM 64,DT 35,HCM 83 Win DT,HCM
05/03/2017 KG 83,LD 85,TG 15 Win KG,LD,TG
04/03/2017 HCM 41,BP 87,HG 74,LA 19 Win HCM,BP,LA
03/03/2017 BD 39,TV 48,VL 74 Win BD,TV
02/03/2017 AG 54,BT 44,TN 60 Win AG,BT,TN
01/03/2017 CT 32,DN 05,ST 85 Win CT,DN,ST
cau