anh-1

THỐNG KÊ LOTO GAN TRUYỀN THỐNG

Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

– Cặp số 40 ra ngày 01/05/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 10 ngày
– Cặp số 13 ra ngày 30/04/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 97 ra ngày 29/04/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 12 ngày
– Cặp số 17 ra ngày 28/04/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 13 ngày
– Cặp số 00 ra ngày 28/04/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 13 ngày
– Cặp số 16 ra ngày 28/04/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 13 ngày
– Cặp số 89 ra ngày 21/04/2017 đến ngày 11/05/2017 chưa ra là 20 ngày
cau