anh-1

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BỘ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
23 144 ngày (28.80%) 163 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.19%)
03 136 ngày (27.20%) 157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
52 135 ngày (27.00%) 153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
33 134 ngày (26.80%) 154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
08 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
62 132 ngày (26.40%) 158 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.70%)
12 131 ngày (26.20%) 144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
19 131 ngày (26.20%) 145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
26 131 ngày (26.20%) 151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
39 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
40 130 ngày (26.00%) 154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
73 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
06 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
37 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
91 129 ngày (25.80%) 151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
01 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
05 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
16 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
27 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
44 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
49 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
77 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
87 127 ngày (25.40%) 138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
04 126 ngày (25.20%) 136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
30 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
32 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
41 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
84 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
00 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
09 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
14 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
46 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
55 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
71 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
85 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
47 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
79 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
82 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
22 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
66 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
75 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
80 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
89 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
94 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
07 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
17 122 ngày (24.40%) 150 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.95%)
28 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
29 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
38 122 ngày (24.40%) 132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
61 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
81 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
31 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
68 120 ngày (24.00%) 130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
88 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
13 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
20 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
25 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
57 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
65 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
76 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
42 118 ngày (23.60%) 127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
43 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
92 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
93 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
98 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
10 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
35 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
54 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
58 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
60 116 ngày (23.20%) 137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
56 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
96 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
18 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
34 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
45 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
64 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
70 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
78 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
11 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
15 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
24 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
69 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
72 112 ngày (22.40%) 120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
74 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
95 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
53 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
97 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
36 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
86 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
51 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
67 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
02 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
21 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
90 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
50 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
99 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
83 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
63 96 ngày (19.20%) 106 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
59 95 ngày (19.00%) 110 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
48 94 ngày (18.80%) 110 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.02%)

*Hãy Làm Giàu Cùng Chúng Tôi Tại: link http://caubachthu.com

cau